• Nee aan de coup van Boris! Voor massaprotesten, die de vakbonden samenbrengen, klimaatstakingen en al diegenen die tegen deze aanval op de democratische rechten zijn.
  • We kunnen er niet op vertrouwen dat kapitalistische parlementsleden arbeiders en jongeren beschermen tegen een Tory No Deal Brexit! Strijd is nodig voor nieuwe parlementsverkiezing en een door Corbyn geleide Labour-regering met een socialistisch beleid.
  • Serieuze vakbondsacties tegen elke dreigende inkrimping, sluiting of ontslag van de vakbonden
  • Nee tegen een Tory Brexit – deal of geen deal. Verzet tegen de kapitalistische EU. Echte solidariteit en gecoördineerd verzet tegen het kapitalistische beleid in heel Europa opbouwen.
  • Voor een socialistisch Engeland, Wales en Schotland als onderdeel van een socialistische federatie van Europa en een socialistische wereld, waar de middelen in democratisch bezit zijn en een planning van de economie mogelijk is.

De crisis in de Britse politiek heeft een nieuw hoogtepunt bereikt nu Boris Johnson heeft aangekondigd dat het parlement voor vijf weken wordt geschorst. Dit is “goedgekeurd” door de koningin. In zijn eerste daad als premier heeft Johnson de lang naderende parlementaire kortsluiting over Brexit versneld.

Door Becci Heagney (Socialist Alternative, Engeland & Wales)

Johnson beweert dat een opschorting gepast is omdat de toespraak van de koningin nog niet klaar is en omdat het de langste parlementaire zitting in 400 jaar was. Hij stelt van plan te zijn om “gedurfde en ambitieuze” wetgeving voor te stellen, waaronder meer middelen voor de gezondheidszorg. Het is echter klaar als een klontje dat het echte doel van Boris Johnson is om zijn vel te redden. Hij wil een motie van wantrouwen voorkomen en wil tevens vermijden dat parlementsleden tegen een ‘no deal’ Brexit stemmen.

Het Parlement wordt volgende week geschorst tot 14 oktober. Dit is slechts enkele dagen voor de geplande EU-top van 17-18 oktober, waar Johnson hoopt op een nieuwe deal. Het is ook slechts twee weken voordat Groot-Brittannië op 31 oktober de EU zal verlaten. Dit betekent in werkelijkheid dat het Parlement niet in staat zal zijn om Brexit vóór de EU-top te bespreken en dat er weinig tijd overblijft voor een nieuwe overeenkomst die besproken gestemd moet worden.

Johnson vertegenwoordigt een klein deel van de Tory-partij en een nog kleiner deel van de bevolking. De meerderheid van de kapitalistische klasse is wanhopig op zoek naar een zachte Brexit-deal en is tegen Johnson’s benadering van ‘geen deal is beter dan een slechte deal’. Theresa May werd premier om te proberen een zachte Brexit-overeenkomst tot stand te brengen. Ze kwam echter ten val toen bleek dat het onmogelijk was om dit door het parlement te krijgen.

De Labour-leiding aarzelde ondertussen over het organiseren van een vertrouwensstemming over Johnson. Er waren besprekingen met andere oppositiepartijen, waar tot een dag voor de aankondiging van Johnson over het schorsen van het parlement geen overeenstemming bereikt werd over een vertrouwensstemming. In de plaats daarvan werd voorgesteld om “wetgevende” maatregelen voor te stellen in een poging om een no-deal Brexit te vermijden. De schorsing van het parlement schokt veel Labour-verkozenen die opriepen om het parlement te bezetten en op straat te betogen tegen de “coup” en om “de democratie te verdedigen.”

Corbyn en Labour zouden zeker en vast grote protestacties moeten organiseren tegen Boris Johnson. Er is nood aan acties ondersteund door de vakbonden die er ook actief voor mobiliseren. De eis moet echter niet zijn om de schorsing van het parlement in te trekken, wel om Johnson en de Tories aan de deur te zetten door onmiddellijk nieuwe verkiezingen te houden.

Veel parlementsleden van alle partijen proberen het evenwicht te behouden terwijl ze op een slappe koord moeten dansen. Enerzijds willen geen no-deal Brexit of zelfs het resultaat van het Brexit-referendum terugdraaien. Maar anderzijds willen ze geen parlementsverkiezingen met een grote kans dat Corbyn wint en premier wordt. Inherent aan deze situatie is het vooruitzicht van een regering van ‘nationale eenheid’ om een einde te maken aan een no-deal. Ofwel slaagt Johnson er ondanks zijn retoriek in om een akkoord bij elkaar te rapen die uiteindelijk wel door het parlement geraakt.

Alle partijen bereiden zich voor op verkiezingen die waarschijnlijk in november zullen plaatsvinden. Boris Johnson bereidt zich voor op verkiezingen als gevolg van een motie van wantrouwen of een ineenstorting van de regering omdat Groot-Brittannië uit de EU stapt zonder akkoord. Eerder waarschuwden meer dan twintig Tory-parlementsleden dat ze in een vertrouwensstemming tegen Johnson zouden stemmen. Op deze basis wil Boris naar verkiezingen stappen met een retoriek van “het volk versus het parlement”, met als argument dat de parlementsleden de Brexit willen stoppen. Door zich te verbinden met Farage en de Brexit-partij in een soort van electorale alliantie, kan dit zeker een weerklank krijgen. Zeker als Corbyn en Labour geen duidelijk standpunt over Brexit hebben.

Socialisten pleiten voor verkiezingen in het teken van “de werkende klasse versus het kapitalistische establishment.”  We moeten vechten voor de verdediging van alle banen en diensten die bedreigd worden door een wanordelijke Brexit, met inbegrip van de nationalisatie van elk bedrijf dat zich uit het land dreigt terug te trekken, en dit onder democratische controle en beheer van de werkenden en de gemeenschap. Aangezien er waarschijnlijk spanningen zullen ontstaan als gevolg van deze politieke polarisatie moeten we ook strijden tegen racisme en de rechten van migranten verdedigen en tegelijkertijd campagne voeren tegen EU-verordeningen en -richtlijnen tegen de arbeidersklasse.

Op deze basis, en gekoppeld aan een manifest dat vergelijkbaar is met dat van 2017 met eisen over gratis onderwijs en het terugdraaien van privatiseringen, zou Corbyn de verkiezingen kunnen ingaan met de belofte om de onderhandelingen met de EU te heropenen – om te onderhandelen over een Brexit in het belang van de werkende klasse.

Wat er de komende weken ook uit deze puinhoop naar voren komt, het is duidelijk dat we niet op het parlement kunnen vertrouwen. Het feit dat het parlement kan worden geschorst door de koningin, een ongekozen staatshoofd, legt de ondemocratische realiteit van ons politieke systeem bloot. Wat de Brexit-overeenkomst waarover Johnson onderhandelt ook is, of als er geen overeenkomst is, de arbeidersklasse zal zich moeten organiseren om te strijden voor de verdediging van jobs en tegen verdere besparingen als gevolg van een economische crisis veroorzaakt door een wanordelijke Brexit. De schorsing van het parlement is een teken van de zwakte van deze regering – het lot van de regering hangt aan een zijden draadje. We kunnen deze regering weg krijgen: laten we beginnen met protesten in het hele land en een enorme opkomst in Manchester tijdens het partijcongres van de Tories op 29 september.