Protest tegen afdanking delegee bij Econocom in Zaventem

Deze morgen verzamelden een 70-tal syndicalisten van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor de zetel van Econocom in Zaventem. Dat is een multinational in de informaticasector. De hoofddelegee van de CNE (Franstalige tegenhanger van LBC), Laurent Vanhaelen werd op 25 juli immers afgedankt en dit zonder de procedure na te leven.

De redenen die voor het ontslag worden ingeroepen, zijn allemaal verbonden met het syndicaal mandaat van Laurent. Hij is sinds 19 jaar vakbondsafgevaardigde bij Econocom en haalde bij de laatste sociale verkiezingen het hoogste aantal stemmen. De directie probeert al enkele jaren om de vakbondstraditie in het bedrijf te breken om zo het personeel te verzwakken.

Volgend jaar zijn er opnieuw sociale verkiezingen. Het einde van een lopend mandaat wordt vaak door bazen aangegrepen om strijdbare delegees aan de deur te zetten. Op dat ogenblik zijn de ontslagvergoedingen immers lager.

Het gaat om een ernstige aanval op de vakbondsrechten. De bonden eisen de re-integratie van Laurent. Solidariteit is hierbij belangrijk. Steun je solidariteitsberichten via Messenger:

https://www.messenger.com/t/section.syndicale.cne.econocom

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist