Franstalige hogeschoolstudenten betogen in Brussel

Vorige donderdag betoogden enkele duizenden Franstalige hogeschoolstudenten in Brussel. De Actief Linkse Studenten namen deel aan de betoging met een eigen delegatie. Ruim 40 militanten van de ALS waren aanwezig en verdeelden er onder meer het pamflet dat hieronder gepubliceerd wordt.

ALS-pamflet

Allen in staking op 28 oktober voor een VOLLEDIGE HERFINANCIERING VAN HET ONDERWIJS !

Sinds eind september zijn verschillende hogescholen in staking gegaan om betere werk- en leeromstandigheden te eisen. Sinds 1996 ligt het budget van de hogescholen vast in een gesloten enveloppe, ondanks de stijging van het aantal studenten met 11%. De gevolgen zijn duidelijk: overbevolkte klassen, slecht materiaal, gebrek aan infrastructuur (klassen, gebouwen), gebrek aan personeel… Aan de universiteiten worden de sociale verworvenheden van de studenten op dezelfde wijze aangevallen: verhoging van de inschrijvingsgelden voor bijna-beursstudenten, afschaffing van de splitsing van het inschrijvingsgeld, privatisering van de sociale diensten voor de studenten (koten, resto’s, …).

Sedert 20 jaar voeren de traditionele partijen een besparingsbeleid in het onderwijs. Het gedeelte van het budget bestemd voor het onderwijs daalde van 7% in 1980 naar 5,9% vandaag. Dit betekent een verlies van 3 miljard euro per jaar. Dit werpt een ander licht op de zogenaamde herfinanciering van het onderwijs die slechts 1 miljard euro per jaar zal voorzien vanaf 2006, en 100 000 euro vanaf dan tot 2010.

De middelen voor het onderwijs zullen verder blijven dalen. En het zijn vooral de hogescholen die het meest onder deze onderfinanciering lijden, die alle niveaus van de beide gemeenschappen aantast. De aanvallen van de regering op het onderwijs, maar ook de andere openbare diensten zullen blijven toenemen.

Daarom is een volledige financiering van het onderwijs op alle niveaus nodig. Zonder dit, zal niet enkel elk budget ontoereikend zijn, maar ook ten koste gaan van de andere niveaus van het onderwijs, of van een andere sector van de gemeenschap.

Sp.a heeft het onderwijs in hun verkiezingscampagne als prioriteit naar voor geschoven. Maar in de regering doet ze het tegenovergestelde. Het budget voor het hoger onderwijs van 2004 is gedaald ten opzichte van 2003, en Vandenbroucke kondigt een loonstop aan voor het onderwijspersoneel (en de Non Profit). Aanvallen tegen de studenten en professoren vonden al plaats in ’96, toen minister Onkelinx 3000 posten onder het onderwijzend personeel schrapte langs Franstalige kant. De 8 maanden staking die volgden op deze aanvallen hebben niet gebaat, niet omdat dit de verkeerde methode was, maar omdat de proffen en studenten geïsoleerd bleven. Daarom roepen wij op tot eenheid van personeel, proffen en studenten.

We moeten ook het verband leggen met de rest van de aanvallen van de burgerij tegen de jongeren en arbeiders: jacht op werklozen, loonbevriezing, aanval op de pensioenen en brugpensioenen, arbeidsduurverlenging, privatisering van alle openbare diensten, dit is het besparingsprogramma dat de burgerij wil. De regeringen staan klaar om het uit te voeren.

De herstructureringsplannen bij de overheidsbedrijven de Post, de MIVB, de NMBS, en de Non Profit, gepaard gaande met chronische onderfinanciering en massale afdankingen behoren tot hetzelfde plaatje. Ook in de industrie regent het faillissementen en ontslagen (DHL, General Motors, Ford,…). We moeten onze krachten verenigen!

Allen samen kunnen we een sterk tegenoffensief organiseren van studenten, werklozen en arbeiders. We kunnen een socialistische oppositie uitbouwen tegen het kapitalisme. Sluit aan!

De hogeschoolstudenten zijn de laatste weken de strijd aangegaan om hun rechten te verdedigen. Ze kregen daarbij de steun van de professoren. Op 8 oktober bracht een manifestatie al 6000 mensen op de been uit de hogescholen en universiteiten van heel de Franstalige gemeenschap. De 22e protesteerden ze met 1000. Om de beweging te verbreden moeten we ons organiseren via Algemene Studenten Vergaderingen om vertegenwoordigers van de strijd te verkiezen, die op elk moment afzetbaar zijn. Het zijn zelden zij die verkozen zijn om cantussen en randactiviteiten te organiseren, die klaar staan om de beweging in handen te nemen, noch hen die zijn aangeduid door de directies of die trots zijn op hun lobbyervaring. We hebben echte, democratisch verkozen vertegenwoordigers van de basis nodig.

Voer campagne met ons voor een nieuwe Jongerenmars voor werk en tegen racisme!

Als we de maatregelen van de regering willen stoppen en tot echte oplossingen voor de stijgende werkloosheid en een verslechtering van de arbeidsmarkt willen komen, dan moeten we een krachtsverhouding opbouwen. In ’82 en ’84 waren er jongerenmarsen voor werk en tegen de anti-sociale plannen van de regering. We denken dat het vandaag nodig is deze strijdbare tradities terug op te nemen. In dit kader hebben we met de LSP / MAS het initiatief genomen voor een nieuwe Jongerenmars voor werk en tegen racisme op 19 maart 2005.

Contacteer ons als je wil meedoen aan deze campagne ( bijvoorbeeld om een mobilisatiecomité op te zetten in je school)

– Massale en structurele herfinanciering van het onderwijs op alle niveaus !

– Geen inmenging van bedrijven in het onderwijs !

– Gratis en degelijk onderwijs voor iedereen !

– Allen verenigd ( hogeschool- en universiteitsstudenten, arbeiders, werklozen) tegen de anti-sociale aanvallen van de regering !

– Degelijke jobs met degelijke lonen voor iedereen !

– Voor een nieuwe arbeiderspartij die de arbeiders en jongeren verdedigt !

Actief Linkse Studenten / Etudiants de Gauche Actifs is een politieke studentenorganisatie gebaseerd op een duidelijk anti-kapitalistisch programma. We organiseren de studenten, die op hun hogescholen en universiteiten, actief willen deelnemen aan de verdediging van hun rechten als student. We eisen in de eerste plaats gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Maar ons gevecht gaat verder dan het onderwijs alleen. We willen ons in een bredere antikapitalistische context organiseren. Samen bediscussiëren we een alternatief op het kapitalistisch systeem en de middelen om theorie en actie te verbinden.

We strijden tegen elke vorm van discriminatie (racisme, seksisme, homofobie, …), die de kwalen van een systeem weerspiegelen, dat incapabel is om de sociale problemen op te lossen. Al deze strijdbewegingen (antiglobaliseringsbeweging, anti-oorlogsbeweging, …) kunnen niet los gezien worden van de algemene strijd die de arbeidersklasse voert tegen het kapitalisme, en strijd waar jongeren een rol in te spelen hebben. Daarom moeten we politieke strijdorganen creëren op onze scholen en universiteiten, om jongeren ertoe te brengen zich te organiseren en een socialistisch alternatief uit te bouwen.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie