Muziek & homofobie. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

Een gepland optreden van de Franse rapgroep Sexion D’Assaut op 2 november in de AB te Brussel leidde tot heel wat discussie. Leden van de groep lieten enkele harde homofobe opmerkingen noteren in een interview. Ze stelden dat homoseksualiteit “een vergissing, een afwijking, een ondraaglijke zonde” is. De Franse groep staat niet alleen, eerder was er al controverse rond enkele reggae-muzikanten met homofobe standpunten.

Er is niet enkel in conservatief-religieuze kringen (denk maar aan Léonard die Aids een “een immanente gerechtigheid” noemde) een opmars van homofobie, maar ook onder bredere lagen van de bevolking. Dat komt tot uiting in muziek uit de volkswijken, maar ook in een toename van geweld tegen holebi’s.

Wij verzetten ons tegen homofobie omdat dit het broodnodige gezamenlijke verzet tegen het kapitalisme ondermijnt. In Brussel leeft een kwart van de bevolking in armoede. Dat leidt tot spanningen en geweld. Bij afwezigheid van een collectief antwoord vanuit de arbeidersbeweging kunnen racisme, seksisme en homofobie een grotere ingang vinden.

Daar moeten we niet op een moralistische wijze op antwoorden, maar door geduldig op te komen voor en te bouwen aan eenheid van alle onderdrukten, los van hun afkomst of seksuele voorkeur. Het is overigens opvallend dat minderheden die actief in verzet gaan makkelijk aansluiting zoeken bij andere minderheden. In de VS was er eind jaren 1960 heel wat toenadering tussen de burgerrechtenbeweging tegen racisme, de vrouwenbeweging en de opkomende holebibewegingen.

Naar aanleiding van het geplande concert van Sexion D’Assaut kwam er een storm van protest. Wij steunen dit verzet en willen het koppelen aan de noodzaak van gezamenlijke strijd tegen onderdrukking, uitbuiting en armoede – kortom tegen het kapitalisme. Doorheen deze gezamenlijke strijd zal duidelijk worden dat alles wat ons verdeelt ons ook verzwakt. Op die manier kan een actief en militant antwoord worden geboden op racisme, seksisme en homofobie.

> Op 2 november zullen we mee campagne voeren aan de AB om er ons standpunt duidelijk te maken.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist