Syndicale rechten bedreigd, ook in België

Vlak voor de zomervakantie kwam het Antwerpse Hof van Beroep met een uitspraak in de zaak tegen lokaal ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt. De uitspraak in eerste aanleg werd bevestigd: Verlaeckt werd schuldig bevonden aan het ‘kwaadwillig belemmeren van de weg’ maar werd geen sanctie opgelegd. Kortom: dit is een principiële veroordeling die de deur opent om in de toekomst elke collectieve actie op de openbare weg repressief te vervolgen.

De vervolging en veroordeling volgden op een staking in 2016 waarbij stakersposten aan de Antwerpse Scheldelaan werden opgesteld. De politie kwam tussen om de stakersposten te verwijderen en pakte enkele militanten, waaronder Bruno Verlaeckt, op. Op het lokale televisienieuws verklaarde burgemeester De Wever toen dat dit optreden niet zou plaatsgevonden hebben indien er honderden aanwezigen waren geweest op de stakersposten. Daarmee bevestigde hij het politieke karakter van het politie-optreden.

De uitspraak in de zaak-Verlaeckt is geen toeval: in heel het land is er een tendens om vakbondsmilitanten te vervolgens wegens het “kwaadwillig belemmeren van de weg” tijdens stakingen. Een rapport van het Internationaal Vakverbond over syndicale rechten in 2018, wijst er wat België betreft op dat 18 ABVV-leden hiervoor vervolgd werden. Met arrestaties en vervolgingen wegens deelname aan stakingen komt België in een lijstje met landen als Algerije, Bangladesh, Cambodja, Myanmar, Turkije en Zimbabwe.

Het vervolgen van voortrekkers van collectieve acties is een gevaarlijke tendens. Het schept een precedent waarmee in de toekomst iedereen die oproept tot een actie een veroordeling kan oplopen. Het doel is duidelijk: vakbondsverzet de kop indrukken. Een besparingsbeleid voeren, gaat nu eenmaal vlotter als er niet tegen geprotesteerd wordt.

Op de rechters moeten we niet rekenen om deze aanval op democratische rechten af te slaan. In eerste aanleg verklaarde de wereldvreemde rechter dat een wegblokkade leidt tot files, wat steeds een “potentieel gevaarlijke omstandigheid” vormt. Die rechter moet vanuit zijn justitiepaleis eens meer naar het verkeer op de Antwerpse ring kijken… Benieuwd of er een vervolging komt van de opeenvolgende regeringen die met hun falend mobiliteitsbeleid voor dagelijks fileleed zorgen!

We moeten onze rechten zelf verdedigen. Het recht op collectieve actie is net als andere democratische verworvenheden afgedwongen omdat gewone werkenden en hun gezinnen ervoor op straat kwamen. Dat is hoe we onze rechten zullen behouden en uitbreiden: door er gebruik van te maken en een krachtsverhouding op te bouwen waaraan de rechterzijde, inclusief rechters, niet voorbij kan.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist