In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.


Geslaagd zomerkamp

De zomer begon uitstekend met een bijzonder enthousiast en leerrijk zomerkamp. Dit jaar trokken we naar Westmalle waar we in de schaduw van de bekende brouwerij discussieerden over wat er fout loopt onder het kapitalisme en hoe we daar een socialistisch alternatief tegenover kunnen uitbouwen. Met ruim 100 aanwezigen was er een goede opkomst en de discussies waren erg levendig. We haalden argumenten op voor de zomercampagne maar legden ook de eerste stenen voor onze campagnes dit najaar. Een kamp van die omvang vraagt natuurlijk ook heel wat praktisch werk. We bedanken in het bijzonder de kookploeg.


Zomercampagne

Deze zomer trekken we zoals steeds naar heel wat festivals met onze campagnes tegen racisme, seksisme en LGBTQI+-fobie. Campagne ROSA had stands op onder meer Dour en Dranouter, waar we heel goede reacties kregen. Op Dranouter, midden in West-Vlaanderen waar het VB hoog scoorde in de laatste verkiezingen, waren er echter ook enkele negatieve reacties door VB-aanhangers. Drie van hen vernielden een tafel en een spandoek van Blokbuster. De oproep tot steun op blokbuster.be bracht meteen enkele grote giften op, waarvoor dank! Het stelt ons in staat om onze campagnes sterker verder te zetten. We trokken ook naar festivals waar we geen stand hadden, zoals Esperanzah in Namen of Reggae Geel. Ook daar uitstekende reacties en verschillende contactgegevens van mensen die de discussie willen verderzetten.

Dranouter

Dour

Dranouter

DourStrijdfonds

In het tweede kwartaal van dit jaar haalden we uiteindelijk 101% van onze doelstelling om om 11.500 euro steun op te halen met activiteiten en onder sympathisanten. Elke drie maanden willen we dit bedrag ophalen om onze campagnes en werking te financieren. In het tweede kwartaal (april-juni) haalden we onder meer heel wat geld op met meigroeten in onze krant en op 1 mei zelf. Daarnaast waren er sociale activiteiten zoals een kwis in Gent of eind juni een geslaagde barbecue in Antwerpen die ruim 450 euro opbracht.

Het derde kwartaal is goed begonnen in juli en begin augustus. We zijn nog niet halfweg maar staan al op ongeveer 64% van onze doelstelling. Dit weekend haalden we bijvoorbeeld met onze campagne op de Antwerp Pride 117 euro op. In september is er een grote sociale activiteit voorzien in Gent: BBQ op 14 september. Save the date!


CWI gesplitst

We publiceerden eind juli een verklaring naar aanleiding van een splitsing in het CWI, de internationale organisatie waartoe LSP behoort. We betreuren deze splitsing maar LSP blijft uiteraard internationaal georganiseerd in de meerderheid van het CWI. Deze meerderheid houdt komende week een internationale bijeenkomst waaraan vertegenwoordigers van LSP deelnemen. Meer nog: we spelen een rol in de organisatie van deze bijeenkomst die in België plaatsvindt. Leden zijn uitgenodigd om donderdagavond (19u) deel te nemen aan een meeting in het kader van deze internationale vergadering: “Voor een strijdbare en dynamische revolutionaire wereldpartij – het CWI.”