Bij het campagnevoeren voor een hoger minimumloon van 14 euro per uur of 2.300 euro per maand gebruiken we een pamflet met enkele argumenten op een rijtje gezet.

1/ HOEVEEL BEDRAAGT HET MINIMUMLOON VANDAAG IN BELGIË?

In België bedraagt het minimumloon 9,679€/u bruto of 1.593,81€/maand bruto. Dit bedrag is onvoldoende om het hoofd te bieden aan de stijgende kosten voor levensonderhoud en de dagelijkse uitgaven: woning, energie, vervoer, medische kosten, voeding, communicatie, ontspanning, cultuur, … Op dit moment verdient bijna 15% van de voltijds werkenden minder dan 14€/u bruto of 2.300€/maand bruto. 19% of bijna 1 op 5 van de Belgen had in 2018 moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit zijn zeker niet alleen studenten of tieners maar ook gezinshoofden die op het einde van hun loon nog wat maand over hebben.

2/ WERD HET MINIMUMLOON IN DE VS NIET VERHOOGD?

In de VS werd de voorbije jaren inderdaad het minimumloon in verschillende steden en deelstaten verhoogd naar $15. Jarenlange campagne, actie, stakingen en politieke strijd waren daarvoor noodzakelijk. Wij halen onze inspiratie uit de 15 Now campagne die o.a. in Seattle en Minneapolis een bepalende rol speelde in de overwinning. Een goede wissel- en samenwerking tussen de campagne van de vakbonden en een grassroots campagne aan de basis, met een actieve mobilisatie is het beste recept voor succes.

3/ BLIJF JE NIET MAAR EVEN IN DEZE LAAGBETAALDE JOBS EN STIJGT DAARNA JE LOON NIET OF MAAK JE PROMOTIE?

In veel laagbetaalde jobs zijn de promotiekansen zeer beperkt ondanks de beloftes en mooie praatjes. In België bestaan inderdaad nog vaak barema’s, hierdoor stijgt je loon op bepaalde intervallen in je carrière. Meestal is dit enkel voor bedienden en ambtenaren, waardoor arbeiders uit de boot vallen en ze vaak jaren of zelfs hun volledige carrière op hetzelfde loon blijven. Ook voor bedienden is dit geen wondermiddel. Zo heb je pas na 20 jaar dienst in de handelssector (grootwarenhuizen) 14€/u bruto, weinigen houden het 20 jaar uit.

4/ GAAT HET OPTREKKEN VAN HET MINUMLOON GEEN JOBS KOSTEN?

Bedrijven zullen hier zeker mee dreigen, maar veel van de laagbetaalde jobs als dienstencheques, warenhuispersoneel, horecamedewerkers, … kan je niet of moeilijk delokaliseren. De meeste jobs waarbij dit makkelijk kan zijn al verdwenen naar landen waar de lonen een pak lager liggen. Waar bedrijven dit toch proberen moeten we hiertegen het verzet organiseren, we mogen niet meegaan in de wereldwijde race to the bottom maar vechten voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden overal. Iedereen die werkt moet een loon hebben waarmee je een waardig leven kan leiden.

5/ DE KLEINE ZELFSTANDIGEN IN BIJVOORBEELD DE HORECA GAAN DIT TOCH NIET KUNNEN BETALEN?

Werkenden geven bijna alles wat ze verdienen uit. Met krediet soms zelfs meer dan wat ze verdienen. Een hoger minimumloon zou er vooral voor zorgen dat nodige uitgaven niet meer uitgesteld worden en dat werkenden gelukkiger, productiever, minder vaak ziek zijn, … Het betekent ook dat er ook meer geld uitgegeven wordt bij lokale zelfstandigen. Kleine zelfstandigen worstelen dikwijls met dezelfde problemen als gewone werkenden, te dure energieprijzen, hoge huurprijzen, … De oplossing daarvoor bestaat nu uit hun medewerkers aan een armoedeloon laten werken. Die zelfstandigen die echt in de problemen komen moeten in een overgangsfase kunnen rekenen op overheidssteun. Dit is veel nuttiger dan de vele miljarden die worden cadeau gedaan aan de grote bedrijven en multinationals.

6/ GAAT DE STIJGING VAN HET MINIMUMLOON NIET VOOR INFLATIE ZORGEN?

Dit is een doembeeld dat al bestaat van het moment dat de minimumlonen zijn ingevoerd en telkens een verhoging werd geëist, nog nooit bleek het waar. Werkenden en de bazen/aandeelhouders hebben tegengestelde belangen. De toegevoegde waarde die werknemers in België creëren bedraagt gemiddeld 51,5 euro per uur. Deze waarde wordt verdeeld tussen lonen en winsten. In het kapitalistisme wil een kleine groep haar winsten steeds maximaliseren. We hebben een krachtsverhouding in het voordeel van de werkenden nodig om dit om te keren.

7/ GAAN BEDRIJVEN DIT NIET AAN DE CONSUMENTEN AANREKENEN?

Bedrijven zullen zeker proberen hun winst veilig te stellen door de rekening door te schuiven, de prijs van hun product laten stijgen of de kwaliteit laten dalen, al zullen ze hierin beperkt worden door de concurrentie met andere bedrijven. Ook op de werknemers zullen ze proberen de kosten te verhalen via verhoging van de werkdruk en dus een productiviteitsstijging. Kapitalisten zullen elke delokalisatie, elk jobverlies en elke prijsstijging aangrijpen om het sociaal draagvlak voor zo’n maatregel te ondermijnen. Onze strijd stopt daarom niet bij de eis voor een minimumloon van €14.

8/ HOE KUNNEN WE DE 14€/U BRUTO OF 2.300€/MAAND BRUTO BEKOMEN?

Door het gewoon te vragen of goede argumenten te hebben hebben we van de kapitalisten nog niets gekregen. Iedere verworvenheid zoals betaalde vakantie, pensioen, ziektedagen, stemrecht, … is er slechts gekomen wanneer werkenden zich organiseerden zowel in vakbonden als partijen en het gevecht aangingen met de heersende kapitalistische klasse. Ook voor het minimumloon van 14€/u bruto of 2.300€/maand bruto zullen we dit moeten doen. De campagne en petitie die het ABVV startte toont dat er een brede steun is voor de campagne, nu komt het er op aan deze om te zetten in een kracht die dingen kan veranderen.

9/ WAT DOET DE CAMPAGNE “MINIMUM €14” HIERVOOR?

We willen de campagne “Fight for €14” die het ABVV startte ondersteunen via campagnes en acties die we voeren op straat, bij bedrijven waar geen vakbond is, in wijken,… om zo de strijd voor een minimumloon van €14/u bruto vooruit te helpen. Enkel als een zo groot mogelijke groep werkenden en hun gezinnen deze strijd voeren kunnen we overwinningen halen.

10/ KUNNEN DE KAPITALISTEN ZICH DIT VEROORLOVEN?

Ja uiteraard, zeker als we de winsten van de laatste periode bekijken. Maar het is wel zo dat ze er telkens alles aan zullen doen om als de aandacht verslapt de lonen naar beneden te drukken en nieuwe categorieën van lage lonen uit te vinden. Om blijvende menswaardige lonen te hebben zullen we de maatschappij moeten veranderen door socialistische omvorming ervan. Onze strijd voor €14/u bruto willen we aangrijpen om de nood aan socialistische omvorming breed te populariseren.