Home / Op de werkvloer / Publieke sector - algemeen / Brusselse brandweerman: ‘Gebrek aan personeel is onaanvaardbaar en gevaarlijk’

Brusselse brandweerman: ‘Gebrek aan personeel is onaanvaardbaar en gevaarlijk’

Foto: Dominique Botte / Collectief Krasnyi

Open brief door Merlin de Halleux, korporaal bij de Brusselse brandweer (verschenen in La Libre op 20 juni)

Gisteren kwam ik met mijn collega’s op straat. Ik moet daar kort iets over zeggen omdat de berichtgeving in de media in het beste geval onvolledig was en niet uitdrukt wat wij meemaken. We kunnen het de mensen natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze de problematiek van zo’n gesloten omgeving als de hulpdiensten en zeker de brandweer niet meteen opmerken.

Bij de brandweer moet je met een groot aantal situaties kunnen omgaan, situaties waar een gemiddelde persoon niet mee (wil) geconfronteerd worden. Naast de aanslagen die heel wat collega’s hebben getekend en waarvan de beelden voor altijd op hun netvlies gebrand zullen blijven, omvat ons beroep heel wat diverse aspecten: sociale ellende, toenemend geweld als gevolg van armoede, kankers waaraan we blootgesteld worden zijn slechts enkele van de zaken waarmee we te maken krijgen.

We brengen offers omdat we daarmee dag in dag uit met ijver en toewijding mensen verdedigen. Maar de laatste jaren stapelen de moeilijkheden zich op: er is eerst en vooral de hervorming die de hulpverlening moest verbeteren maar uitdraait op een operatie om officieren te promoten ten koste van de basis. Dit heeft een kloof gecreëerd tussen ons en de bestuurlijke en politieke instanties.

Vervolgens waren er problemen van corruptie (laten we niet bang zijn om de dingen te benoemen), waardoor heel wat manschappen geen materieel, fatsoenlijke kledij en soms zelfs geen schoenen hadden. Deze winter waren er in verschillende kazernes problemen met de verwarmingsketels die niet goed onderhouden en bovendien erg oud zijn. Het ontbreekt regelmatig aan voldoende personeel.

De lijst van problemen is erg lang en meestal zijn het de brandweerlieden die de prijs betalen voor de fouten van bovenaf. Toen we na een fiscale fout en na een conflict tussen de RSZ en de Brusselse brandweer te horen kregen dat ons bezoldigingssysteem zou aangepast worden en dat dit gunstig zou zijn voor de officieren maar ongunstig voor de gewone brandweerlieden, was dit de druppel die de emmer deed overlopen.

Als we dit voorstel van naderbij bekijken, wordt bovendien duidelijk dat het de weg opent voor andere werktijden (met 24 uur waakdienst in plaats van 12 uur). Het nieuwe werkschema zou de politici in staat stellen om ervoor te zorgen dat we ’s nachts met minder mensen zijn dan overdag. Dat is onaanvaardbaar, niet alleen voor de brandweerlieden maar ook voor de bevolking die hierdoor gevaar loopt.

Het beleid wil besparen op kosten verbonden aan de brandweer. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de impact op de werkomstandigheden en op de efficiëntie van de dienstverlening. Ik vind dat we deze behandeling niet verdienen. De mensen verdienen het dat er genoeg middelen zijn voor diegenen die zich met lichaam en ziel inzetten voor de bescherming van de bevolking, in plaats van hen met een extra beproeving op te zadelen.