Meer en meer verdwijnen de illusies in het kapitalistisch systeem. Het is niet normaal dat de vruchten van onze arbeid toegeëigend worden door een klein groepje parasiterende kapitalisten. Het is niet radicaal om te eisen dat iedereen een degelijk leven kent op een gezonde planeet. Maar om dit te realiseren, moeten we het kapitalisme stoppen en een socialistisch alternatief opbouwen.

door Emily Burns

Velen stellen zich de vraag of dat wel mogelijk is. Niet zozeer als concept: we hebben ons allemaal wel eens voorgesteld hoe een andere samenleving er kan uitzien. Maar de vraag is vaak of we wel in staat zijn om het huidige systeem en de heersende klasse omver te werpen? We moeten immers opboksen tegen de machtigen van de aarde!

Het klopt dat de elite vandaag een sterke positie heeft, maar dat is niet onvermijdelijk. Het zwakste punt van hun systeem is dat de kapitalisten met zo weinig zijn tegenover ons aantal. Alle sociale verworvenheden waarover we beschikken zijn afgedwongen door van ons aantal gebruik te maken in strijd. Massastrijd is de basis om tot system change te komen. Het klopt dat de elite geld heeft, georganiseerd is en bovendien goed beseft hoe de geschiedenis van sociale strijd eruit ziet. Maar onze potentiële kracht is veel groter.

Ons organiseren

Samen en georganiseerd zijn we veel sterker dan de som van onze delen. In sociale bewegingen zoals die van de klimaatjongeren, de witte schorten of de brandweermannen, duiken steeds dezelfde vragen op. Wat kan ik eraan doen? Wat is de volgende stap in de strijd? Welk ordewoord moet worden voorgesteld? Hoe kan ik het om me heen bespreken? Het is van cruciaal belang om dit alles collectief en democratisch te bespreken en voort te bouwen op de collectieve ervaring van de arbeidersbeweging door onze eigen ervaringen, die van elders en die van vorige generaties samen te brengen. Zo vermijden we dat we van nul beginnen en kunnen we verder gaan dan het kader van individuele “oplossingen”.

LSP vertrekt niet van wat mogelijk is onder het kapitalisme, maar van wat nodig is voor de meerderheid van de bevolking. Dat botst direct met het kapitalisme dat fundamenteel andere belangen heeft. Er is een socialistische breuk met dit systeem nodig! Daarvoor volstaat het niet om te stemmen. De geschiedenis leert ons dat een heersende klasse nooit vrijwillig haar bevoorrechte positie opgeeft. Enkel als ze in haar voortbestaan bedreigd is, doet ze toegevingen.

Een krachtsverhouding opbouwen

Om in bewegingen tussen te komen en daar te bouwen aan een collectief bewustzijn van de nood aan een socialistische breuk met het kapitalisme, moeten we ons lokaal, nationaal en internationaal organiseren. Verandering afdwingen, vergt tijd en energie.

Daarom hebben we jou nodig. Als je de analyses in deze krant deelt, zet dan de stap om lid van LSP te worden.

Lidmaatschap van LSP is gebaseerd op politieke betrokkenheid. We hebben regelmatige afdelingsvergaderingen, doorgaans wekelijks, waar we de politieke situatie en de strijd voor socialistische verandering bespreken. Dat is belangrijk als tegengewicht voor de dagelijkse vloedgolf van patronale propaganda in de gevestigde media en doorheen de instellingen van het kapitalisme. We bespreken op die afdelingsvergaderingen de actualiteit en onze ordewoorden en alternatieven. We kijken regelmatig terug op strijdbewegingen uit het verleden om daar lessen uit te trekken. We plannen er ook onze campagnes en interventies.

Tijdens acties dragen we bij aan het opbouwen van een krachtsverhouding door ervoor te mobiliseren. Tegelijk maken we van acties gebruik om zo concreet mogelijk onze voorstellen te formuleren over volgende stappen in de beweging en voor het veralgemenen van de strijd. We verdelen daartoe pamfletten en ook deze krant. Militante verkoop van deze krant leidt vaak tot interessante discussies.

Initiatieven nemen

Klassenstrijd vergt een aantal vaardigheden. Die ontwikkelen we door standpunten te ontwikkelen, acties te versterken of te organiseren, … maar ook door zoveel mogelijk leden te betrekken in onze dagelijkse werking: het schrijven van artikels, uitwerken van onze publicaties, versterking van onze financiën, organisatie van afdelingsvergaderingen, plannen en organiseren van interventies en campagnes.

Zo namen we nog op de verkiezingsdag het initiatief voor een antifascistisch protest in Gent twee dagen later en nadien voor de betoging van 23 juni tegen extreemrechts en tegen het asociale beleid. We versterken de campagne voor een hoger minimumloon van minstens 14 euro per uur. Ook kleinere acties zijn belangrijk om de methode van collectieve strijd op de agenda te zetten. Elke actie en elke discussie kan een rol spelen in het gevecht voor socialistische maatschappijverandering.

Blijf niet toekijken, maar sluit aan!

Als je echte verandering wil, zal je er iets voor moeten doen: engageer je en speel een actieve rol. Neem contact met ons op voor een discussie: 02/345 61 81 of info@socialisme.be. Aarzel niet om een bijdrage te storten op BE86 5230 8092 4650 (BIC TRIOBEBB) van LSP.