Staking bij MIVB: allemaal samen om de eisen te laten inwilligen!

De geslaagde staking van alle depots op 21 oktober, de staking in Molenbeek op woensdag, in Haren en Delta gisteren en de staking van vandaag tonen het enorme ongenoegen van ALLE chauffeurs.

LSP-pamflet dat aan de stakingspiketten is verspreid

Aanslag op onze gezondheid

De chauffeurs hebben gelijk dat ze in actie komen tegen het gebrek aan personeel, de gescheiden dienstroosters, de te strakke reistijden (wat versterkt wordt door het verplicht opstappen aan de voorkant), het niet respecteren van de pauzes, de aanpassingen van de uurroosters op het laatste moment,… Dat alles vormt een aanslag op de gezondheid van de chauffeurs. De twee recente ernstige ongelukken op de tramlijnen 44 en 39 hebben aangetoond dat het bovendien ook ten koste gaat van de veiligheid van de passagiers. En ondanks alles houdt de directie vast aan haar beleid! Hoe valt dat te verklaren?

Er is een personeelstekort bij de MIVB en bij De Post, en toch zijn duizenden jongeren wanhopig op zoek naar werk. Sinds enkele maanden organiseert de regering een heuse jacht op de werklozen (waarbij met de jongeren wordt begonnen) om hen om het even welke job onder om het even welke voorwaarde te laten aanvaarden. De jacht op de werklozen raakt niet enkel de werklozen, het is een aanval op alle arbeiders omdat de arbeidsvoorwaarden van iedereen die zullen aangepakt worden. Daarom hebben wij, samen met de jongerenorganisaties van de vakbond, mee het initiatief genomen om een Jongerenmars voor Werk te organiseren op 19 maart. Om van die betoging een succes te maken, willen we lokale comités opzetten in de scholen en de bedrijven. Waarom niet bij de MIVB? Als je geïnteresseerd bent, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Het beheren van een openbare dienst volgens kapitalistische logica?

Het volstaat om de schandalige verklaringen van Flausch in de media tegen de staking te lezen om dit te begrijpen. Flausch komt uit de private sector en meent dat hij een openbare dienst als de MIVB moet beheren volgens een kapitalistische logica: zoveel mogelijk trams, bussen en metrostellen laten rijden… met zo weinig mogelijk personeel. Zo wil men van de MIVB een bedrijf maken dat winst opbrengt, om vervolgens de mogelijkheid te hebben om het te verkopen aan de privé.

Dat is de reden waarom de MIVB vandaag opgesplitst is in 3 onderdelen (tram, bus, metro) die elk op zich winstgevend moeten zijn. Dat is de reden waarom het verplichte opstappen aan de voorkant op de bus is ingevoerd: het verhogen van de verkoop van tickets door aan de chauffeurs te vragen om twee jobs tegelijk te doen voor één loon. We mogen niet vergeten dat er in het verleden zowel een chauffeur als een ticketverkoper aanwezig waren.

De kapitalistische logica is er voor alles op gericht om winst te maken, niet op het beheren van een openbare dienst. In werkelijkheid moet niet enkel rekening gehouden worden met het aantal verkochte tickets, maar ook met het feit dat het openbaar vervoer globaal minder kost aan de gemeenschap dan de duizenden wagens in de straten van Brussel (ongevallen, tijdsverlies, vervuiling,…)

Daarom moet een belangrijk deel van de werkingsmiddelen van de MIVB komen van de financiering door de publieke macht. Bij de MIVB is de kapitalistische logica van Flausch dezelfde als deze van de directie bij De Post waar men zich voorbereidt op een partnerschap met de privé. Dat is waarom bij De Post een nieuw distributiesysteem (Georoute) wordt ingevoerd waartegen alle postbodes protesteren.

Allen samen!

Om ervoor te zorgen dat de eisen ingewilligd worden, is er eenheid nodig bij de staking. Eerst en vooral eenheid onder alle arbeiders van de MIVB over de drie vakbonden heen. De beste strijdmethode is het platleggen van het volledige net. Dat is het enige middel dat effect zal hebben. Het feit dat duizenden reizigers te laat komen op hun werk zorgt voor een enorme druk op de directie van de MIVB die geconfronteerd wordt met verwijten van patroons uit de privé. (Die gebruikers die zich uitspreken tegen de staking, zijn veelal de eersten die zich niet durven uitspreken tegen hun patroon.) De acties met een “nultarief” hebben weinig effect: voor de abonnees verandert er niets, het is niet te controleren of alle chauffeurs de oproep volgen, het is geen manier om te mobiliseren (want weinig zichtbaar) en het heeft geen effect op de privé-bedrijven. We hopen dat de ACV-leden die voor deze actiemethode gestemd hebben zich achter de staking scharen die gestemd werd door de ACOD-leden.

Naar een staking in de openbare diensten

De strijd van de postbodes tegen het personeelstekort en tegen Georoute, is dezelfde strijd als die bij de MIVB: een verzet tegen de aftakeling van de arbeidsvoorwaarden veroorzaakt door de kapitalistische logica in een openbare dienst. We kunnen niet winnen als iedereen alleen strijd levert in zijn sector. We kunnen niet winnen met een staking die depot per depot plaatsvindt, postkantoor per postkantoor. Daarom stellen we voor de vakbondsleden bij de MIVB en De Post aan hun vakbonden voorstellen om gezamenlijke vergaderingen te organiseren (eventueel samen met andere openbare diensten zoals de NMBS) om een gezamenlijk actieplan op te stellen voor de werknemers van de openbare diensten. Het is enkel door een veralgemening van de strijd dat we erin zullen slagen de eisen te laten inwilligen.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie