Geen statuut van schijnzelfstandige, maar minstens 12 euro per uur en ernstig overleg! 

Op zaterdag 15 juni staakten de bezorgers van Deliveroo in Gent. Het was geen actie die uit de lucht kwam vallen: al maanden proberen de werknemers in overleg te gaan met hun directie, maar die weigert. De vakbonden zijn zich al meer dan een jaar bij al dit soort leveranciers aan het organiseren voor degelijke loon en arbeidsomstandigheden.

Sinds vorige zomer worden riders bij Deliveroo in een statuut van schijnzelfstandige gedwongen, waarbij stukloon werd ingevoerd. De vergoeding voor de leveringen daalde in Gent met 35% sinds vorige zomer terwijl de afstanden groter werden. De wachttijden in de restaurants of op een nieuwe bestelling worden niet vergoed. Gecombineerd met de onwil van Deliveroo om het gesprek met het personeel aan te gaan, leidde dit tot een eerste actie.

De actie werd door het koerierscollectief georganiseerd via chatgroepen maar ook door het verdelen van pamfletten. Het maakte dat de actie goed opgevolgd werd: op een normale zaterdagavond zijn er een 80-tal Deliveroo-leveranciers aan het werk en de organisatoren wisten zeker van 30 stakers die zich inschreven om te leveren, maar geen leveringen rondbrachten. Vanuit de vakbonden werden enkele delegees gemobiliseerd om de actie te ondersteunen. Dat is belangrijk: wat vandaag bij de meest uitgebuite werknemers gebeurt, zal later veralgemeend worden. Ook vanuit het middenveld en linkse partijen was er ondersteuning. Enkele bezorgers van Uber Eat en Take Away passeerden even bij hun collega’s. Door het sterke piket kon de solidariteit opgewekt worden van enkele restaurants die de app van Deliveroo voor de rest van de avond uitgezet hebben.

De Deliveroo-rijders eisen een minimumloon van 12€/u, degelijk overleg en duidelijkheid over hun statuut. De vakbonden en leveranciers gaan nu opnieuw proberen te overleggen. Als daar niets van in huis komt, plannen ze volgende acties. Het idee is om bijvoorbeeld een fietstocht te doen langs alle restaurants, maar ook nieuwe stakingen zijn mogelijk. Het is belangrijk dat werkenden zich in deze nieuwe sectoren organiseren en opkomen voor hun rechten. Het is ook goed dat syndicalisten deze actie ondersteunen. Om overwinningen te boeken in de strijd voor een hoger minimumloon, is het belangrijk om deze nieuwe sectoren met nepstatuten in strijd te organiseren. Enkel door samen te strijden voor onze belangen kunnen we vooruit gaan.