Na een geslaagde staking tegen de pensioenvoorstellen van de Nederlandse regering (met onder meer een snelle stijging van de pensioenleeftijd), werd een akkoord onderhandeld met de vakbondsleiding. Dit akkoord omvat een verslechtering van de huidige situatie, maar iets minder erg dan voorzien in de eerste plannen van de regering. Het akkoord werd in een referendum aan de leden voorgelegd. Er werd zware druk uitgeoefend op de leden om voor te stemmen, ook al was het akkoord niet waarvoor gestaakt werd en blijft het een stap achteruit. Onze Nederlandse zusterorganisatie, Socialistisch Alternatief, riep op om tegen te stemmen. Uiteindelijk stemde in het referendum 75% van de leden voor. Met de druk van de volledige media, leiding en gevestigde partijen is dat niet verwonderlijk. Maar ondanks die elementen, stemde toch een kwart van de leden tegen. Daar kan verder op gebouwd worden voor het noodzakelijke verzet tegen aanvallen door de werkgevers en hun marionetten in de regering.

Lees hier de reactie van Socialistisch Alternatief