Afgelopen zondag waren er een miljoen betogers in Hongkong. Dat was de grootste betoging uit de geschiedenis van Hongkong: ongeveer één op de zeven inwoners nam deel! Het protest was gericht tegen een wetsvoorstel waardoor uitwijzingen naar mainland China mogelijk worden. Het zou de bevolking van Hongkong onderwerpen aan het gerechtelijke systeem van de Chinese dictatuur van de ‘communistische’ partij.

De historische mobilisatie was tevens een massale afwijzing van het rampzalige beleid van de topvrouw van de uitvoerende macht in de Speciale Administratieve Regio Hongkong, Carrie Lam, en van de Wetgevende Raad. Na vier jaar van ongeziene repressie, showprocessen, politieke arrestaties en andere pogingen om de vrije meningsuiting aan banden te leggen, trokken de massa’s op straat om luidkeels NEEN te roepen.

Onder druk van het massaprotest is de bespreking van het wetsvoorstel dat voor vandaag voorzien was uitgesteld. Dat neemt niet weg dat een volgende stap in de strijd moet voorbereid worden. Hieronder de voorstellen van Socialist Action, onze zusterorganisatie in Hongkong, in een pamflet dat momenteel verspreid wordt. Er is daarnaast een langere analyse die je hier in het Engels kan lezen.

[divider]

Hongkong. Bouw aan een politieke staking om de uitleveringswet tegen te houden

Hoe kan de massale strijd na de historische betoging van 9 juni verder gaan?

Pamflet van Socialist Action (CWI in Hongkong)

De strijd tegen de vreselijke uitleveringswet van Carrie Lam bevindt zich in een kritiek stadium. Zelfs nadat een miljoen mensen boos hebben gemarcheerd en zondag acht uur lang de straten hebben gevuld, zegt de regering dat ze niet zal toegeven. Op woensdag 12 juni gaan de amendementen ter bespreking naar de Wetgevende Raad (Legco).

Xi Jinping’s angst

Vandaag is de Chinese dictatuur (CCP) onder Xi Jinping autoritairder dan in 2003, toen massaprotesten de regering versloegen en een einde maakten aan artikel 23 van de nationale veiligheidswetgeving. De CCP vreest dat een overwinning van de Hongkongse democratische beweging een voorbeeldfunctie zal hebben voor de Chinese massa’s.

Bovendien wordt de inzet voor Xi Jinping door het escalerende Sino-Amerikaanse conflict nog groter, waardoor de uitleveringswet een symbool wordt van de macht van de CCP in Hongkong en tegen ‘buitenlandse inmenging’. De bevolking van Hongkong heeft al gezien dat een protestmars alleen, zelfs een gigantische, niet voldoende is om de regering tot toegevingen te dwingen, dus wat is de volgende stap? Nu breiden spontane stakingen en discussies over stakingen zich van onderaf uit en dit kan de strijd naar een nieuwe fase brengen.

Politieke staking

Velen, waaronder leraren, maatschappelijk werkers, personeel van de bussen, studenten en anderen, discussiëren over de noodzaak van een staking. Dit kan de grootste verandering zijn die de politiek in Hongkong heeft ondergaan. Een van de redenen waarom de Paraplu-beweging er in 2014 niet in slaagde toegevingen af te dwingen, was dat er nooit over stakingsacties werd gesproken. Dat bleek een fatale zwakte. Hoewel de regering zelfs de grootste demonstraties kan ‘negeren’, zelfs bezettingen, is dit een veel grotere uitdaging voor de regering als de economie stopt en werkende mensen laten zien dat zij de echte macht in de samenleving zijn.

Socialist Action heeft sinds het begin van deze strijd campagne gevoerd voor een politieke staking in heel Hongkong. Wij waren de enige organisatie die een staking eiste voor de demonstratie van 9 juni. Nu wint het idee van een staking gelukkig aan populariteit.

Dit kan het equivalent zijn van een dam die barst. Velen vonden in het verleden dat een politieke staking tegen het regeringsbeleid “te moeilijk” is, maar deze visie verandert. De huidige discussies over stakingen openen de mogelijkheid om deze strijd te escaleren en kunnen een golf van verdere acties op gang brengen.

Staking heeft organisatie nodig

Maar stakingen kunnen niet alleen gebaseerd zijn op spontaniteit: ze moeten georganiseerd worden. De spontane beweging voor stakingen die nu plaatsvindt is een essentieel startpunt, maar om echt effectief te zijn is meer organisatie, voorbereiding en coördinatie nodig. Enerzijds moeten de leiders van het Verbond van Vakverenigingen (HKCTU) hun volledige verantwoordelijkheid nemen en het voortouw nemen in dit proces. Anderzijds zijn er in grote sectoren van de Hongkongse economie geen vakbonden of zijn de vakbonden van oudsher zwak, dus er is dringend behoefte aan de onmiddellijke oprichting van werkplaatscomités, het bijeenroepen van vergaderingen en het verspreiden van het stakingsidee door middel van petities, posters, sociale media, … om de werkenden samen te brengen en te organiseren. Staken is geen individuele maar een collectieve actie.

Er circuleren berichten op sociale media over de algemene staking in Soedan, een staking die de werkenden daar organiseren om de militaire dictatuur ten val te brengen. De massale strijd in Hongkong is aan het leren en het inhalen – internationale voorbeelden van massastrijd zijn daarbij erg nuttig. Dit is ook een positieve verandering, zeker in vergelijking met het koesteren van blinde hoop in westerse ‘democratische’ regeringen. Deze regeringen hechten teveel waarde aan hun business deals met de Chinese dictatuur om niet verder te gaan dat wat kritiek in woorden.

Socialist Action denkt dat de volgende stap een eendaagse politieke staking moet zijn, met als doel de lokale economie volledig of in ieder geval aanzienlijk stil te leggen. Plannen voor een politieke 24-urenstaking beginnen met het noemen van de datum, die best tijdens massabijeenkomsten wordt vastgesteld, om werkenden en studenten ruimschoots van tevoren op de hoogte te stellen zodat ze zich kunnen organiseren op hun werkplekken en in de klassen. Een grote stakingsbijeenkomst en -mars op dezelfde dag als de staking kan iedereen samenbrengen om onze kracht te tonen en om de volgende stap te bepalen.

Dit zou een waarschuwing zijn voor de regering van Lam, een waarschuwing dat een nog grotere en langere staking zal volgen tenzij de uitleveringswet wordt afgeschaft. Een politieke staking in Hongkong zal overal ter wereld en in heel China weerklank vinden en het brutale regime een slag toebrengen.