Na geslaagde stakingsacties was de Nederlandse regering bereid om de aanvallen op de pensioenen wat af te zwakken. Er werd een pensioenakkoord gesloten met de vakbondsleiding waarin de verslechtering van de pensioenvoorwaarden verminderd wordt. Maar het blijft een stap achteruit in plaats van minstens een bevriezing van de pensioenleeftijd zoals geëist tijdens de stakingsacties. Het akkoord wordt ter stemming voorgelegd aan een miljoen leden van de vakbondsfederatie FNV. Er wordt grote druk uitgeoefend, ook vanuit de vakbondsleiding, om het goed te keuren. Maar zoals het standpunt van Socialistisch Alternatief, onze Nederlandse zusterorganisatie, opmerkt, was dit niet waarvoor gestaakt werd. Een vakbond moet strijden voor verbetering in plaats van onderhandelde achteruitgang als het hoogst mogelijke voor te stellen.

-> Lees hier het standpunt van Socialistisch Alternatief: “Stem tegen het pensioenakkoord”