In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

[divider]

Pride

Vorig weekend hadden we een geslaagde tussenkomst op de Pride. We verkochten heel wat politiek materiaal, vooral armbandjes en badges met slogans als ‘Pride not profit’ en ‘Pride is a protest’. We haalden maar liefst 690 euro strijdfonds op en verkochten daarnaast nog wat publicaties, waaronder een nieuwe brochure over de geschiedenis van Stonewall. Tenslotte namen we ook deel aan de optocht met een strijdbare delegatie die samen met Rainbow House opstapte.

[divider]
Kiescampagne

De voorbije weken hebben de Gentse LSP afdelingen campagne gevoerd voor een stem voor de PVDA en tegen de rechtse besparingsregering. We gingen van deur tot deur in verschillende Gentse wijken en verspreidden 10.000 exemplaren van de Nieuwe Vooruit, 17e uitgave. “We hebben nood aan verzet, een verzet dat even vastberaden is als de regering. Hoe overtuigend onze argumenten tegen het beleid ook mogen zijn, er is ook nood aan een alternatief. Volgens ons druk het programma van de PVDA het best uit wat nodig is: een minimumloon van 14euro per uur, een minimumpensioen van 1500 euro, een sociaal rechtvaardige klimaatrevolutie, … Maar de PVDA legt ons niet uit waarom dit alles zo moeilijk te bekomen is. Het is omdat het kapitalisme dit soort hervormingen niet zomaar toelaat. Het zal alles doen, van chantage tot sabotage, om systeemverandering tegen te houden. Daarom hebben we nood socialistische verandering. Verandering die definitief een einde kan maken aan uitbuiting van mens en natuur.”

[divider]
Meeting over de strijd voor 14 euro minimumloon

Verslag door Thomas

Dinsdag was er in Gent een meeting rond Fight For €14. De meeting was georganiseerd door de Linkse Socialistische Partij (LSP), Campagne ROSA en de Actief Linkse Studenten en Scholieren (ALS). Er waren vier sprekers: Tim Joosen, vakbondsafgevaardigde ACOD aan de UGent (deze delegatie nam het initiatief om aan de UGent voor een minimumloon van 14€/u te gaan); Rebekka, een verpleegster aan het UZ en actief in de campagne ROSA; Angeline Van Den Rijse, secretaris van de Algemene Centrale Oost-Vlaanderen en tenslotte Bart Vandersteene, woordvoerder van LSP en actief in de campagne 15 Now in de VS.

In de zaal zaten er syndicalisten van de openbare diensten, chemie, handel en non-profit, naast jongeren en activisten uit de milieu-, feministische en anti-oorlogsbeweging. De sprekers boeiden de zaal met hun argumenten waarom de campagne voor 14€/u of 2.300€/maand nodig is en met de vraag hoe die eis te realiseren. Hierna waren er tussenkomsten uit de zaal die met voorbeelden duidelijk maakten dat er steeds meer werkende armen zijn, steeds meer kinderen op het einde van de maand met lege brooddozen naar school moeten en dat twee inkomens nodig zijn om een toekomst te kunnen opbouwen. Hiertegenover werden de miljarden winsten gesteld die zich in handen van een steeds kleinere minderheid verzamelen.

De meeting was enorm enthousiasmerend. De nood om ons te organiseren in de vakbond en om deze campagne ten volle te voeren stond centraal. Iedereen was het erover eens: we kunnen deze campagne winnen als we ze aan de basis opbouwen en als ordewoorden en acties worden voorgesteld en besproken. De 14€ is niet over 10 jaar nodig, maar vandaag!

[divider]
Klimaatbetoging

Vrijdag was LSP aanwezig op het klimaatprotest. We hadden stands aan het startpunt aan Centraal Station en op Thour&Taxis waar een heus klimaatfestival plaatsvond. Daarnaast waren er Actief Linkse Studenten & Scholieren in de betoging aanwezig met ons programma van socialistische maatschappijverandering.