Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

Nationale actiedag voor 14 euro

Dinsdag waren er verschillende acties voor een hoger minimumloon. Het ABVV organiseerde betogingen in Antwerpen, Luik en Waver. Daarnaast waren er militantenconcentraties in Gent en Brussel. LSP denkt dat er heel veel potentieel in de campagne ‘Fight for €14’ zit. Waar we de petitie gebruikten op stands op straat of markten, kregen we uitstekende reacties. Tijdens de actiedag waren we er ook bij met stands, pamfletten en verkopers van onze krant. We verkochten een 40-tal exemplaren van ons maandblad en enkele abonnementen.

Gent

Meetings in Brussel en Leuven

Woensdag hielden we meetings in Leuven en Brussel. In Leuven ging het om een meeting na de succesvolle antifascistische betoging een week eerder. Er werd gesproken en gediscussieerd over de strijd tegen extreemrechts en de voedingsbodem ervan. Sprekers waren Sven van ALS-Leuven, Kenzo van ALS-Gent en Geert namens Blokbuster. Op sociale media was er wat intimidatie door extreemrechts geweest, maar op de avond zelf was daar niets van te bespeuren.

Leuven

In Brussel was er een electorale avond gekoppeld aan een etentje. Een vijftigtal mensen nam deel aan het debat over onze benadering in deze verkiezingen, onze rol en de campagne die we tot aan de verkiezingen voeren. De discussie werd ingeleid door Pietro en Boris die de grote lijnen van de situatie schetsten. Na de grote wereldcrisis van 2008 volgde geen sterk of duurzaam herstel. Er werden miljarden in de economie gepompt, maar het mocht niet baten. Het kapitalisme is niet in staat om voor hernieuwde groei te zorgen. Het redden van de banken en de vele cadeaus aan de superrijken en de grote bedrijven hebben bovendien de staatskas geplunderd. Dat wordt aangegrepen om een hard besparingsbeleid op te leggen. Na vijf jaar Thatcheriaanse regering in ons land wordt de volgende besparingsoperatie al aangekondigd: het tekort op de begroting blijft bijzonder groot.

Strijdbewegingen de afgelopen maanden drukken hun stempel op de kiescampagne. Er waren de gele hesjes en de vakbondsacties rond koopkracht, maar ook de jongerenacties voor het klimaat of eerder de grote vrouwenacties op 8 maart. De woede tegenover het gevoerde beleid is groot. LSP voert campagne om ‘rechts te bestrijden’, zowel op straat als in de stembus. Vanuit die optiek roepen we op om voor PVDA te stemmen. Het programma van die partij is het meest geloofwaardig antwoord op de rechtse besparingspartijen. Vakbondseisen als een minimumloon van 14 euro per uur, een minimumpensioen van 1500 euro en meer loon, zijn prominent aanwezig in het PVDA-programma. In het lokaal pamflet van LSP-Brussel schrijven we: “Als antwoord op de tekorten wil PVDA 10 miljard per jaar investeringen in klimaat en sociale maatregelen. Dit moet gefinancierd worden door een belasting op grote fortuinen. Wij steunen de miljonairstaks, maar waarschuwen dat een linkse regering die deze belasting invoert meteen zal botsen op verzet door de patroons, met sabotage van de economie in de vorm van kapitaalvlucht.” Op de meeting woensdag werd daar uitgebreid over gediscussieerd: we roepen op om PVDA te stemmen, maar wijzen ook op de beperkingen van het programma van die partij.

Tijdens het debat werd vanuit de zaal gesproken door Gilles van de Humanistische Partij, waarmee we samenwerken in Gauches Communes. Hij legde uit waarom zijn organisatie aanwezig is op de lijst van Plan B in Brussel. Zowel Gilles als vertegenwoordigers van LSP benadrukten dat we in de toekomst verder zullen samenwerken. We bedanken alvast iedereen die aan de avond deelnam. De steunmaaltijd liet ons toe om financiële middelen op te halen voor onze campagnes.

Zomerkamp: schrijf je nu in!

We sluiten de periode van de voorverkooptarieven af. Momenteel staan we boven de 100 ingeschrevenen voor het zomerkamp, maar er is nog plaats. Het programma is alvast veelbelovend met syndicalisten en jongeren die zullen spreken over diverse thema’s. Zie het programma. 

Het kamp duurt van vrijdagavond 28 juni tot donderdagochtend 4 juli en vind plaats op het scoutsdomein Drieboomkensberg in Westmalle. Kom met je tent of verblijf in één van de slaapzalen. Inschrijven kan via deze link of contacteer ons voor een inschrijvingsformulier op papier. Vanaf morgen gelden de volle prijzen.