“Poten af van ons pensioen.” Betoging in Gent oktober 2018. Foto door Jean-Marie

Bij de vorige verkiezingen was geen enkele partij, ook de N-VA zogezegd niet, voor verhoging van de pensioenleeftijd. Resultaat: na de verkiezingen ging die van 65 naar 67 jaar. Een grote meerderheid van de bevolking – in alle delen van het land, op dat vlak zijn er geen twee (of drie) democratieën! – is vandaag nog steeds tegen werken tot 67 gekant. In Vlaanderen gaat het om 73% volgens een recente peiling.

Door Peter (Leuven)

Toch zegt De Wever vandaag openlijk dat de pensioenleeftijd nog hoger moet dan 67 en moet stijgen met de levensverwachting – die sowieso nog verder zal toenemen de komende decennia. Met de toenemende totale rijkdom wordt uiteraard geen rekening gehouden, met de gezondheid van oudere werkenden evenmin. De N-VA gaat openlijk in tegen de wil van de meerderheid van de bevolking – maar volgt wel de wil van de burgerij, het patronaat in België. Stemmen voor N-VA, is stemmen voor meer oudere zieken en het absurd optrekken van de pensioenleeftijd boven 67 jaar. De pensioenen zijn binnen een kapitalisme in crisis – net als de rest van de sociale zekerheid – inderdaad niet “betaalbaar”, omdat het winststreven voorop staat, het systeem in steeds diepere crisissen terechtkomt en de patroons de economische wetten dicteren, desnoods door hun kapitaal weg te trekken.

Reden te meer om die economische en politieke chantage te verwerpen, door: meer middelen te eisen voor fraudebestrijding en belastingontwijking van het kapitaal, opening van de boeken voor controle van de arbeidersbeweging, onteigening onder werknemerscontrole van bedrijven die massa-ontslagen doorvoeren, het streven naar een linkse regering van werkenden en jongeren op basis van strijd tegen de verdere sociale afbraak die al in de steigers staat. Voor een socialistisch alternatief dat de immense rijkdommen in het belang van de meerderheid en democratisch plant.

Als het kapitalisme ons tot in ons graf wil doen werken voor steeds minder koopkracht, tijd om de houdbaarheid van dit systeem zelf in vraag te stellen.