Met betogingen in Luik, Antwerpen en Waver alsook militantenconcentraties in Gent en Brussel voerde het ABVV vandaag actie voor een hoger minimumloon. Een deftig minimumloon zou minstens 14 euro per uur moeten bedragen. Dat komt overeen met 2300 euro bruto per maand. De huidige minimumlonen zijn een pak lager: net onder de 10 euro per uur. De werkgevers en de regering zijn niet bereid om de laagste lonen op te trekken: er zat slechts een verhoging van 0,10 cent per uur in het laatste IPA (Interprofessioneel Akkoord).

De campagne voor 14 euro per uur is bijzonder belangrijk. Solidariteit opbouwen, gebeurt door actief de verdediging van de zwaksten op te nemen, in dit geval de werkenden met de laagste lonen. Na jaren van loonmatiging en opvoeren van flexibele jobs aan erg lage lonen, wordt het tijd dat de laagste lonen opgetrokken worden. Relatief gezien, in verhouding tot het mediaan loon, behoort het Belgische minimumloon tot de laatste van Europa.

Gent

Gent

Fight for €14 is een campagne met veel potentieel. Het initiatief gaat uit van het ABVV, wat helaas door sommigen binnen ACV gebruikt wordt om er zich van af te zetten en zelfs te demobiliseren. Een jaar voor de sociale verkiezingen wordt de eigen profilering soms hoger ingeschat dan wat ons verbindt in de strijd voor hogere lonen. De strijd voor hogere minimumlonen is nochtans niet aan één specifieke syndicale strekking verbonden: vakbonden staan sterker als werkenden met een laag loon sterker staan.

Waver

In de VS werden een aantal overwinningen geboekt in de strijd voor 15 dollar per uur – onder meer in de stad Seattle waar onze zusterorganisatie Socialist Alternative met haar verkozene Kshama Sawant een rol in deze strijd speelde. Dat gebeurde door de beweging van onderuit op te bouwen met een zo groot mogelijke betrokkenheid, over vakbondsgrenzen heen.

De actiedag vandaag bracht alles samen duizenden vakbondsmilitanten op straat. Er zijn veel mogelijkheden met campagnes voor 14 euro per uur. We kunnen met de petitie op straat gaan, op de werkvloer rondgaan, lokale campagnes opzetten om na te gaan wie het met minder dan 14 euro per uur moet doen om daar actie rond te voeren, … Dat is wat bijvoorbeeld aan de UGent wordt gedaan (zie dit artikel). Het concretiseren van de strijd en het opbouwen van een bredere steun ervoor op de werkvloer en in de samenleving in het algemeen, zijn uitdagingen waar we voor staan. Zo kunnen we gaan van propaganda naar overwinningen. Lees hier ons artikel over de strijd voor 14.

  • 21 mei: meeting van LSP Gent over de strijd voor 14 euro per uur. 19u30 ABVV-gebouw. Meer info

[divider]
Antwerpen

Op de mars voor koopkracht in Antwerpen waren er ongeveer 2.000 aanwezigen. Hieronder enkele foto’s door Liesbeth:

[divider]
Brussel

Het ABVV hield in Brussel een militantenbijeenkomst op het Muntplein in het kader van de actiedag voor een hoger minimumloon van 14 euro per uur.

Verslagje en foto’s door Nico

Er waren enkele honderden militanten van verschillende ABVV-centrales. Na het IPA (Interprofessioneel Akkoord) van begin dit jaar en de verwerping ervan door het ABVV, was het belangrijk om de mobilisaties door te zetten en campagnes te voeren voor meer koopkracht. De afgelopen maanden zagen we al het enthousiasme en de brede steun voor de eis van een hoger minimumloon van 14 euro per uur. Dit blijkt op de markten, in de wijken, op de werkplaatsen en in de syndicale delegaties. De actiedag van 14 mei was een kans om de kwestie van koopkracht en sociale ongelijkheid centraal op de agenda te zetten in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei.

De jongeren toonden de voorbije maanden hoe een thema op de agenda kan gezet worden: hun acties maken dat klimaat een belangrijk thema is. Dit gebeurde door massale mobilisaties van scholieren in heel het land en door collectieve acties met nationale en lokale betogingen in het kader van scholierenstakingen.

De militantenconcentratie in Brussel liet toe om de eisen van het ABVV naar voren te brengen. Maar het was ook een kans om de aanwezige militanten op te roepen om naar de bedrijven terug te keren met een duidelijkheid over de volgende stap in de campagne. De woede is groot, er is veel potentieel voor een actievere campagne in elke delegatie. De druk opvoeren rond dit thema zodat het prominent aanwezig is in de verkiezingscampagne, maar ook erna, kan door onze campagne ernstig op te bouwen, geduldig maar ambitieus. De militantenbijeenkomst had kunnen gebruikt worden om in toespraken en pamfletten uit te leggen hoe we de mobilisatie zullen verderzetten om tot overwinningen te komen.

In de regio Brussel voert het personeel van de Lokale en Regionale Besturen als maandenlang in gemeenschappelijk vakbondsfront actie rond eisen voor meer collega’s en meer loon. Het actieplan in de sector is indrukwekkend met personeelsvergaderingen, betogingen, acties aan gemeenteraden, stakingsdagen, … Er is een eisenplatform opgesteld dat beantwoord aan de problemen van het personeel in de sector. Dergelijk initiatief kan een inspiratie zijn in de discussies over hoe we de campagne voor 14 euro per uur kunnen opbouwen.

Leden van LSP, waaronder syndicale militanten, gebruiken de petitie van het ABVV. We maken van de gelegenheid gebruik om onze voorstellen te bespreken in de strijd voor 14 euro, koopkracht, personeelstekort, … Ga met ons hierover in discussie om samen de strijd te versterken.