Afgelopen vrijdag 26 april hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare kameraad Michael Cleppe (°22 mei 1993), lid van LSP-Gent. Typerend voor hem gebeurde dit op zijn eigen voorwaarden. 10 maanden na de diagnose van ongeneeslijke kanker heeft Michael beroep gedaan op euthanasie.

Reeds in zijn tienerjaren in Ursel raakte Michael geïnteresseerd in het marxisme. Als student aan de UGent – aanvankelijk Filosofie en vervolgens Geschiedenis en Politieke Wetenschappen – leerde Michael LSP kennen en sloot aan in 2012.

Hoewel door Michael’s visuele beperking – door een ernstige ziekte in zijn eerste levensjaar had Michael slechts een zichtvermogen van 3,5% – politiek activisme geen evidentie was, bleef hij tot aan het einde een overtuigd en gemotiveerd LSP-lid. Michael voelde zich  niet comfortabel bij het verkopen van De Linkse Socialist omdat hij twijfels had of mensen ons blad kochten omdat ze door hem overtuigd waren, of dat ze het deden uit medelijden met hem. Wel was Michael aanwezig op talrijke betogingen en partij-evenementen. Ook sinds zijn diagnose bleef hij nog regelmatig naar zijn afdelingsvergadering komen. Hij bleef de politieke ontwikkelingen volgen en de discussie aangaan. Begin dit jaar nam Michael nog het initiatief om een open vergadering te organiseren over de strijd van mensen met een beperking tegen dit systeem, een onderwerp dat naar zijn mening onderbelicht bleef binnen de partij.

Michael zijn visuele beperking heeft hem op veel vlakken gekenmerkt, maar hij heeft deze op nog meer vlakken overstegen. Michael had een sterke persoonlijkheid en durfde te gaan waarvoor hij wou. Tijdens zijn studies ging hij op kot in Gent en op Erasmus in Munster.

Naast politiek activist was Michael ook een schaker, muziekliefhebber en een echte Bourgondiër en levensgenieter. De kameraden die met Michael ook een vriendschap buiten de partij hebben opgebouwd, hebben ongetwijfeld talrijke momenten met hem doorgebracht bij een goede maaltijd, een (Irish) koffie of de betere bieren.

Onze steun en medeleven gaan uit naar Michael’s mama en papa, Sabine en Jacques, en zussen, Sophie en Charlotte. We zijn Sabine en Jacques enorm dankbaar voor de kansen die ze Michael steeds geboden hebben en in het bijzonder voor de immense steun die ze voor hem – en ook voor ons – geweest zijn in zijn laatste maanden.

Michael, je bent een kameraad die we nooit zullen vergeten. Rust zacht.