Home / Belgische politiek / Lokaal - Brussel / Rechts bestrijden op straat en in de stembus

Rechts bestrijden op straat en in de stembus

Stem PVDA voor een regering van de miljonairstaks, sluit aan bij LSP om dit te ondersteunen met de nodige socialistische maatregelen

Pamflet van LSP Brussel

De rijken willen hun rechtse regering doorzetten. De regering van N-VA, MR, CD&V en Open Vld was voor de overgrote meerderheid van de bevolking rampzalig. Het was een regering van lage pensioenen, onzekere jobs, lage lonen en uitkeringen onder de armoedegrens. Maar van onrechtvaardige belastingen, drastische besparingen op de openbare diensten, met onvoldoende middelen voor zorg en openbaar vervoer, minachting voor de jongerenbeweging rond het klimaat en een afwijzing van elke solidariteit met vluchtelingen.

Dit was een droomregering voor de superrijken, de speculanten, de grote vervuilers, de grote belastingontduikers die zoveel cadeaus kregen dat alle inspanningen die ons opgelegd werden uiteindelijk niet tot resultaat hadden dat de begrotingstekorten werden weggewerkt. Het resultaat is een tekort van 8,5 miljard euro. Al onze inspanningen dienden dus enkel voor een grotere transfer naar de rijksten en de bijhorende toename van ongelijkheid.

Het is niet verwonderlijk dat de bazen om meer vragen en campagne voeren voor een verderzetting van deze regering. De winsthonger op korte termijn is grenzeloos. Er is een groot gevaar: ze willen elke vorm van verzet breken zodat de grote bedrijven de vrijheid hebben om hun asociale agenda op te leggen.

Rechts bestrijden op straat en in de stembus

De historische klimaatbeweging, het protest van de gele hesjes tegen de prijsstijgingen en de taksen, en de vakbondsmobilisaties rond pensioenen en voor meer koopkracht, zijn uitdrukkingen van een brede afwijzing van het beleid van sociale afbraak. Het potentieel is er om rechts te verslaan op straat en in de stembus.

De sociaaldemocraten en de groenen waren kritisch over de federale regering en het gevoerde beleid, maar het is niet uitgesloten dat zij eerder rechts depanneren om het besparingsbeleid verder te zetten dan dat ze een linkse regering op de been brengen. Na de gemeenteraadsverkiezingen vormden Ecolo en PS op verschillende plaatsen coalities met de MR. SP.a en Groen deden hetzelfde met de N-VA. Een stem voor de PVDA op 26 mei is de best mogelijke stem om linkse verkozenen te behalen in heel België die zich verzetten tegen een terugkeer van het beleid van de regering-Michel.

Gauches Communes, de eenheidslijst waaraan LSP deelnam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kwam op voor een radicaal plan van publieke investeringen in jobs, scholen, kinderopvang en voldoende sociale huisvesting. Het besparingsbeleid heeft ertoe geleid dat de publieke investeringen de afgelopen 25 jaar halveerden. Dit kwam terug op de voorgrond door het tekort aan onderhoud van de tunnels, zinkgaten in de wegen door lekke waterleidingen van Vivaqua, insijpelend vocht in de federale musea en andere openbare gebouwen …

Stem PVDA, sluit aan bij LSP

Als antwoord op de tekorten wil PVDA 10 miljard per jaar investeringen in klimaat en sociale maatregelen. Dit moet gefinancierd worden door een belasting op grote fortuinen. Wij steunen de miljonairstaks, maar waarschuwen dat een linkse regering die deze belasting invoert meteen zal botsen op verzet door de patroons, met sabotage van de economie in de vorm van kapitaalvlucht.

Helaas negeert de PVDA deze moeilijkheden en worden geen lessen getrokken uit het falen van de linkse regering in Griekenland. Als we niet van bij het begin het wapen van de nationalisatie populariseren en verduidelijken om met een regering van de miljonairstaks te kunnen antwoorden op het tegenoffensief van de bazen, dan laten we de beweging onvoorbereid op wat komt. Links moet een echte verandering voor het leven van de mensen betekenen. Als links aan de macht geen fundamenteel verschil maakt, zullen het rechtspopulisme en extreemrechts de vrije loop hebben.

Wij zijn bereid om PVDA zoveel mogelijk te steunen in deze campagne en boden aan om aanwezig te zijn op de lijsten van PVDA. Helaas heeft de PVDA dit geweigerd. We roepen op om voor PVDA te stemmen en voor een regering van de miljonairstaks, maar ook om het daar niet bij te laten. Sluit aan bij LSP om de arbeidersbeweging en de jongeren te versterken met een programma dat de nodige socialistische maatregelen omvat.

Gauches Communes in Sint-Gillis

We zetten onze samenwerking met de Parti Humaniste (dat voor de regionale verkiezingen deelneemt aan de lijst van Plan B) in het kader van Gauches Communes verder. We hadden uiteraard liever een verkozene gehad in Sint-Gillis, maar ons resultaat van 2,8% was zeker eerbaar. We blijven heel het jaar aanwezig op de markten, op tal van acties en in de brievenbussen waarmee we het politiek debat uit het gemeentehuis en weg van de debatten voor experten willen halen.

De meerderheid van PS en Ecolo in Sint-Gillis heeft voor de verkiezingen veel beloofd. Rechts liep een nederlaag op in de gemeente. Omdat we in onze pamfletten en tussenkomsten bleven wijzen op de bestaande tekorten in de gemeente, voelde de meerderheid zich genoodzaakt om daarop te antwoorden. We moeten waakzaam zijn opdat de beloften niet gebroken worden. We zullen de nodige campagnes organiseren om daarover te waken.

15 mei: meeting en couscous-avond van de Brusselse afdelingen van LSP