Home / Partijnieuws / CWI Nieuws / Ierland: socialistische kandidaat voor Europese verkiezingen in Dublin

Ierland: socialistische kandidaat voor Europese verkiezingen in Dublin

Rita Harrold, een kinderverzorgster en leidinggevende socialistische feministe, is de kandidaat van de Socialist Party in Dublin voor de Europese verkiezingen in mei. Als stichtend lid van de campagne ROSA in 2013 speelde Rita een significante rol in de beweging voor de intrekking van het verbod op abortus en in het afdwingen van wetgeving die vrije toegang tot abortus in de eerste 12 weken van de zwangerschap mogelijk maakt.

Artikel door Keishia Taylor uit ‘The Socialist’ (maandblad van de Ierse Socialist Party)

Samen met Ruth Coppinger, parlementslid voor Solidarity, hielp Rita mee de acties #WeStandWithHer en #ThisisNotConsent van ROSA organiseren naar aanleiding van schandalige gevallen van victim blaming in de rechtbanken.

Rita is een activist die eerder betrokken was bij de strijd tegen inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs, tegen de taks op gezinnen en tegen de watertaks. Ze komt consequent op voor een volledige scheiding van kerk en staat. Ze was actief in het verzet tegen de speculatie en winsthonger door vastgoedontwikkelaars en grote eigenaars, en ze komt op voor een verbod op uithuiszettingen, echte huurcontroles en de bouw van sociale huisvesting in publieke handen.

Tegen gender-gebaseerd geweld

Socialistisch feminisme is een belangrijk onderdeel van het kiesprogramma van Rita. Ze verzet zich tegen geweld op basis van gender, een resultaat van het seksistische, verdeelde en ongelijke systeem vandaag. Geweld op basis van gender bedreigt vrouwen en LGBTQI+-mensen op dagelijkse basis. De recente moorden op drie Ierse vrouwen waren daar tragische voorbeelden van.

Op Internationale Vrouwendag werd wereldwijd geprotesteerd en gestaakt tegen feminicide en geweld op vrouwen.

Openbare diensten

Als kinderverzorgster staat Rita vooraan in onze campagne voor gratis kinderopvang zodat de noden en het welzijn van kinderen, ouders en werkenden centraal staan. Seksistische opvattingen over de vrouw als ‘zorgpersoon’ zorgen ervoor dat de noden van ouders, in het bijzonder alleenstaande moeders, en het werk van professionele kinderopvang ondergewaardeerd worden. Er is nood aan publieke kinderopvang die toegankelijk is voor iedereen;

De lonen en arbeidsvoorwaarden van zorgpersoneel en de dienstverlening voor patiënten staan onder druk na een decennium van besparingen. Patiënten verkommeren en er zijn vreselijke wachtlijsten. Verplegend personeel en vroedvrouwen gingen daarom over tot een staking. We pleiten voor een nationale gezondheidsdienst, met inbegrip van voldoende mentale gezondheidszorg, in het belang van patiënten en personeelsleden.

Systeemverandering, geen klimaatverandering

De mensheid wordt geconfronteerd met een klimaatcrisis. Het kapitalistische establishment slaagt er niet in om ernstige actie hierrond te ondernemen. Jongeren namen het heft in eigen handen en kwamen massaal op straat om ‘system change, not climate change’ te eisen. Wij komen op voor gratis openbaar vervoer, de nationalisatie van de energiesector waarbij de beschikbare middelen worden ingezet om op hernieuwbare energie over te schakelen, democratisch publiek bezit van de agro-business zodat voedsel op ecologisch duurzame wijze geproduceerd wordt. We moeten breken met het kapitalistische systeem waarin 100 bedrijven verantwoordelijk zijn voor 70% van de CO2-uitstoot.

Het systeem werkt niet

De campagne van Rita benadrukt de nood om te breken met het kapitalisme, een system gebaseerd op uitbuiting via lage lonen en precariteit. Het is een systeem waarin vastgoedontwikkelaars grote winsten en fortuinen verzamelen terwijl er een wooncrisis is. Het is een systeem dat seksisme, racisme, transfobie en homofobie versterkt.

We verzetten ons tegen een racistisch en kapitalistisch EU van de bazen en bankiers. We komen op voor een socialistisch Ierland in een socialistisch Europa, waar de winsten en middelen uit de handen van de grote bedrijven worden gehaald om ze in publieke handen onder democratische controle te plaatsen.

Wie opkomt tegen onderdrukking, onrechtvaardigheid en ongelijkheid en het rotte kapitalisme wil bestrijden, moet de campagne van Rita steunen en zo de socialistische feministische beweging versterken.