Een deel van het establishment probeert elke steun aan Palestijnse rechten en elk verzet tegen de Israëlische regering als antisemitisch te bestempelen. Daarmee wil het ons verdelen. Foto: actie tegen bombardementen op Gaza in 2014 (foto: PPICS)

De afgelopen jaren was er een toename van antisemitisch geweld in Europa (1). Er was de aanslag tegen het Joods museum in Brussel, waarvan het proces net afgelopen is, er verscheen graffiti op Joodse kerkhoven in Frankrijk, er is verbaal geweld en een toename van negationisme. Recent was er ophef over antisemitische karikaturen op het carnaval in Aalst. Tegelijk ontwikkelt zich een andere trend: de beschuldiging van antisemitisme wordt gebruikt om links te verdelen.

Artikel door Alain (Namen) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Volgens de jaarverslagen van Unia (2) was er in ons land de afgelopen vijf jaar een stijging van het aantal klachten over negationisme (het ontkennen of minimaliseren van de holocaust). In 2016 was er een piek. De zichtbaarheid van antisemitische standpunten wordt versterkt door in Frankrijk bekende extreemrechtse figuren zoals Alain Soral en zijn kompaan Dieudonné.

Verdelen om te heersen en ideeën te verspreiden

Activisten die voor het lot van de Palestijnen opkomen maken het vaak mee: elke kritiek op het beleid van de Israëlische staat wordt door de heersende klasse en haar handlangers voorgesteld als antisemitisme. De Israëlische staat onderdrukt de Palestijnse bevolking en vermoordt tegenstanders. Deze staat kan evenmin tegemoet komen aan de legitieme economische en sociale eisen van de Israëlische arbeiders. De Palestijnse strijd wordt al decennialang gezien als een symbool van strijd tegen onderdrukking, zeker onder jongeren. Wie tegen de Palestijnse onderdrukking ingaat, wordt er steeds vaker van beschuldigd ‘anti-Joods’ te zijn. Dat is onderdeel van de pogingen van de Israëlische regering om het asociale en sectaire beleid te verdedigen en om de aandacht van het sociale falen af te leiden.

De traditionele partijen zijn verantwoordelijk voor een beleid waarbij de door de overgrote meerderheid van de bevolking geproduceerde rijkdom in de zakken van een ultrarijke kleine minderheid verdwijnt. De frustraties en wanhoop als gevolg hiervan doen een deel van de bevolking ten onrechte denken dat de Joodse gemeenschap een antwoord of een deel van het antwoord op de sociale tegenstellingen is.

De dominante ideologie stelt opkomen voor de Palestijnse zaak gelijk met antisemitisme. Sommige activisten gaan daar helaas in mee en beperken hun kritiek niet tot de Israëlische staat. Ze zien de volledige Joodse bevolking als probleem. Ook dat leidt tot verdeeldheid; wat de elites willen om hun macht te behouden.

Gele hesjes, Jeremy Corbyn en Ken Loach

In Frankrijk werden de gele hesjes meermaals van antisemitisme beschuldigd. Ook in dit geval is er een poging van de gevestigde media en de elite om een sterke en populaire massabeweging te verdelen. De gele hesjes werden er eerder van beschuldigd extreemrechts te zijn of nog voorgesteld als aanhangers van samenzweringstheorieën. In een weinig gestructureerde beweging kan iedereen standpunten verdedigen die niet gedragen worden door de rest van de beweging. Het is opmerkelijk dat verwerpelijke ideeën vaak meteen beantwoord worden door de gele hesjes. Maar wat positief is, wordt zelden door de massamedia gemeld: dit is immers niet nuttig voor de belangen van de machtigen. De Franse president Macron gaat nog een stap verder en wil antizionisme strafbaar maken. Hierdoor zou er een verbod van kritiek op het Israëlische regeringsbeleid komen!

In Groot-Brittannië gebruikt de rechtervleugel binnen Labour het argument van antisemitisme in de interne partijstrijd. De linkerzijde rond Jeremy Corbyn wordt van antisemitisme beschuldigd, terwijl het doelwit van de rechterzijde vooral het sociaaleconomische programma is. In ons land toonde de premier zich verontwaardigd toen filmmaker Ken Loach een eredoctoraat aan de ULB kreeg. Michel was spraakzamer toen zijn staatssecretaris Theo Francken aanwezig was op het verjaardagsfeest van de 90-jarige Bob Maes, mede-oprichter van de openlijk antisemitische Vlaamse Militanten Orde (VMO). Corbyn en Loach staan beiden bekend als pleitbezorgers voor de Palestijnse zaak. De politieke vleugel van de heersende klasse gebruikt ‘antiracisme’ om tegenstanders, en vooral de linkerzijde, te discrediteren omdat ze een bedreiging vormen voor de belangen van de kapitalistische elite.

Uiteraard is links niet automatisch immuun voor antisemitisme: zo werd het door de stalinisten gebruikt tegen elke oppositie. In een artikel over antisemitisme in de Sovjet-Unie uit 1937 legt Leon Trotski uit hoe de stalinistische bureaucratie het monster van het antisemitisme bovenhaalde in de Moskouse processen tegen de Linkse Oppositie van onder meer Trotski. Het stalinistische regime maakte er gebruik van om de toenemende woede tegen het groeiende gewicht van de bureaucratie af te leiden. In het terugdraaien van de sociale verworvenheden van na de Oktoberrevolutie werden ook oude vooroordelen terug opgediept. (3)

Met wie en hoe strijden tegen antisemitisme: de kracht van het aantal, organisatie en eenheid

De belangrijkste tegenstelling in onze samenleving is niet gebaseerd op cultuur, identiteit, gender of religie. Het kapitalisme ondergraaft de natuur en verhindert dat de meerderheid van de bevolking een waardig leven kan leiden. Nochtans creëert die meerderheid een enorme rijkdom. Eenheid in actie tegen het systeem, maar ook tegen specifieke vormen van onderdrukking die in dit systeem ingebakken zitten, moet vanuit deze vaststelling vertrekken.

De strijd tegen antisemitisme is net als die tegen elke vorm van discriminatie een strijd van de volledige werkende klasse en de jongeren tegen de kapitalistische klasse die verdeeldheid in ons kamp nodig heeft. Laten we opkomen voor een strijdbaar programma dat vertrekt van de sociale noden en dat zich baseert op solidariteit en internationalisme onder de werkenden. We verzetten ons tegen antisemitisme door te wijzen op de echte schuldige: het kapitalistisch systeem. Daar plaatsen we een socialistisch alternatief tegenover.

 

Verwijzingen

  1. https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-13-fevrier-2019
  2. https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Rapport_chiffres_2017_DEF.pdf
  3. https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1937/02/antisemitisme.htm