Ahold Delhaize wordt geconfronteerd met een grote staking in de VS. Vanaf donderdag staken 31.000 personeelsleden van Stop and Shop in New England. Hieronder een verslag door Elan Axelbank van Socialist Alternative, onze Amerikaanse zusterorganisatie.

Elke werkende moet vechten om eerder bekomen voordelen te behouden. We zijn altijd in de verdediging, maar nu beginnen werknemers terug te vechten. Er waren al acties van leerkrachten en in de fastfoodsector. Heel wat werkenden grijpen terug naar stakingen om lonen en voordelen te verdedigen, maar ook om nieuwe verworvenheden af te dwingen. Donderdag begon een staking van 31.000 personeelsleden van de supermarktketen Stop and Shop in New England. Het was hun eerste staking sinds 1988.

Stop and Shop is eigendom van de multinational Ahold Delhaize. In de VS is het de 11de grootste speler op de distributiemarkt en de derde grootste supermarkt. De groep bezit heel wat grote winkels aan de oostkust, waaronder Hannaford en Food Lion. Vorig jaar was Ahold Delhaize goed voor meer dan 2 miljard dollar winst.

De staking is een reactie op een aantal aanvallen van de directie in de collectieve onderhandelingen. Stop and Shop wil de bijdrage van de werknemers aan de gezondheidsverzekering vervijfvoudigen van 13 tot 100 dollar per week. Het bedrijf wil de extra verloning (anderhalf loon) op zon- en feestdagen afschaffen. Verder wil het een einde maken aan het bestaande pensioensysteem, de betaalde vakantie inkorten en een loonstop voor alle werknemers invoeren. De topmanagers vallen daar uiteraard niet onder: zij krijgen elk jaar meer!

Sterke piketten en brede steun: vechten om te winnen!

Alle werkenden moeten deze staking steunen. Als Stop and Shop deze staking kan neerslaan, zal het andere grote bedrijven aanzetten om overal dezelfde aanvallen in te zetten. Als de werkenden sterke piketten organiseren en de steun van de bredere arbeidersbeweging kunnen mobiliseren, is het mogelijk om de aanvallen te stoppen. Andere vakbonden – zoals de Teamsters – moeten beloven om niet langs een piket te gaan. Dit betekent dat er geen diensten verleend worden bedoeld om een winkel open te houden, zoals leveringen of reparaties aan nutsvoorzieningen. Bovendien kunnen de vakbonden hun leden oproepen om als consument niet langs een piket te gaan. Eerder was er een dergelijke oproep van de Massachusetts Nurses Assocation tijdens een zorgstaking.

Leden van Socialist Alternative nemen dagelijks deel aan de piketten en dragen hun steentje bij om de piketten levendig en sterk te houden. Aan de piketten moeten we klanten vragen om niet binnen te gaan in de winkel. Dat kan door uit te leggen wat er op het spel staat en op te roepen om elders te winkelen. Piketten zijn het meest efficiënt als ze dicht bij de ingang van de winkel staan. Om de staking te versterken, zouden meetings van de vakbond UFCW voor de winkels nuttig zijn. Zo kunnen klanten aangemoedigd worden om hun solidariteit te betuigen. Andere vakbonden kunnen oproepen voor deze meetings. De werkenden staan sterker als ze verenigd zijn!

Discussies aan de piketten tonen dat veel personeelsleden boos zijn omdat het zo lang duurde vooraleer de vakbondsleiding tot een staking opriep. Deze staking kan gebruikt worden om de interne democratie in de vakbond UFCW te versterken op basis van een grotere betrokkenheid. Het zou de vakbond versterken om toekomstige aanvallen te stoppen en om nieuwe verworvenheden af te dwingen.

Een grotere betrokkenheid zou het mogelijk maken voor delegees om de winkels regelmatiger te bezoeken en leden op de hoogte te houden. Meer regelmatige vergaderingen van afgevaardigden en leden zouden dit ook versterken. Alle verkozen vertegenwoordigers van de vakbond zouden niet meer mogen verdienen dan het gemiddeld loon van de werkenden die ze vertegenwoordigen zodat ze de band met de vakbondsleden en hun belangen behouden. Dit soort verandering bekomen, kan enkel als de basis zich organiseert en de druk opvoert.

Van leraars tot supermarktpersoneel: de arbeidersbeweging in de VS kent een nieuwe opgang. Als het personeel van Stop and Shop deze staking wint, zal het de kracht van de werkende bevolking te tonen in de strijd tegen schaamteloze aanvallen door het patronaat. Het zou duidelijk maken dat de werkenden vechten om te winnen. Een overwinning is echter niet gegarandeerd. De personeelsleden en hun sympathisanten moeten de piketten volhouden om het bedrijf zoveel mogelijk pijn te doen. De vakbondsleiders mogen niet toegeven aan de onderhandelingstafel. Iedereen moet meedoen om deze staking te winnen!

We zeggen:

  • GEEN loonsverlagingen, GEEN besparingen op vakantie;
  • BEHOUD van het pensioenstelsel, BEHOUD van betaalbare gezondheidszorg;
  • BEHOUD het anderhalve loon op zon- en feestdagen;
  • Werkenden en klanten: ga niet langs een piket! Sluit de winkels;
  • UFCW: organiseer meetings voor winkels om de kracht van de vakbond en de bredere steun voor de acties te tonen;
  • Vanuit deze staking kunnen we bouwen aan een meer democratische en strijdbare vakbond met grotere betrokkenheid van onderuit om het verzet tegen aanvallen te organiseren en om in het offensief te gaan.