Home / Edito - Belgische politiek / Meer koopkracht door meer loon!

Meer koopkracht door meer loon!

Alles wordt duurder, maar onze lonen volgen niet

Ken je dat: stress voor het einde van de maand of voor die factuur die elk ogenblik kan vallen? Nooit eerder werd zoveel rijkdom geproduceerd, maar toch is er heel veel onzekerheid en armoede. Ook wie werkt is daar niet immuun voor: op het einde van het loon schiet vaak nog een stukje maand over.

door Nicolas Croes

Op 11 maart publiceerde Test Aankoop een rapport over de koopkracht in 2018 (1). Daaruit blijkt dat een meerderheid van de bevolking (56%) moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.

Slechts 39% van de Belgen kan ‘vrij gemakkelijk’ alle uitgaven en facturen betalen. Voor 34% van de ondervraagden zijn uitgaven voor gezondheidszorg moeilijk, erg moeilijk of onmogelijk. 43% bespaart op uitgaven voor “cultuur en ontspanning.” Een derde verwacht dat hun financiële situatie dit jaar zal verslechteren.

In dezelfde periode publiceerde het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) een studie over koopkracht in de Europese Unie. Daaruit bleek dat het slecht gesteld is met de koopkracht van Belgische werkenden (2). De mutualiteit Solidaris kwam met een “Barometer van het welzijn en vertrouwen” (3). De conclusies zijn alarmerend: het welzijn van de bevolking gaat er al vier jaar op achteruit. De ongelijkheid neemt drastisch toe, zelfs in die mate dat meer dan twee derden van de Belgen de ongelijkheid ondraaglijk vindt.

De hold-up door de bende-Michel

Op 22 maart titelden de kranten van de groep Sudpresse: “Explosie van levenskost: + 2,3% in 2018.” Door de indexsprong is er de afgelopen drie jaar 7,5 miljard euro van de werkenden gestolen. Ondanks grote winsten voor de bedrijven kwam het Interprofessioneel Akkoord (IPA) niet verder dan een loonsverhoging van 1,1% bovenop de index. Voor het minimumloon gaat het om een wel erg magere opslag van 10 cent bruto per uur!

Verschillende ABVV-afdelingen die het IPA verwerpen verdedigen het idee van een algemene staking uit protest tegen de beledigende loonnorm van 1,1%. In Waals-Brabant kwam het ABVV met forse kritiek op de beperkte voorstellen rond woon-werkverkeer, terwijl duizenden jongeren op straat komen in klimaatacties die ambitieuze maatregelen rond openbaar vervoer eisen.

Onder druk van acties is de stemming in het Waals Parlement over een aanval op de subsidies voor tewerkstelling in de non-profit, de lokale overheden en het onderwijs van tafel geveegd. Na een actieplan met verschillende sterke mobilisaties en op 18 maart nog een betoging met 12.000 aanwezigen, durfde de Waalse regering van MR en CDH het voorstel niet meer ter stemming voorleggen. Het toont de weg vooruit: georganiseerde strijd met een oplopend actieplan om onze verworvenheden te verdedigen en er nieuwe af te dwingen!

Wij strijden voor:

 • Lonen en uitkeringen die ons toelaten om te leven, niet gewoon te overleven! Verhoog het minimumloon tot 14 euro per uur (2.300 euro bruto per maand)
 • Gelijk loon voor gelijk werk! In 2017 bedroeg de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds 20%…
 • Individualiseer de sociale rechten (werkloosheidsuitkeringen, OCMW, …) door het statuut van ‘samenwonende’ af te schaffen. Sociale bescherming mag niet afhankelijk zijn van onze familiale situatie
 • Herstel van de volledige indexatie van de lonen en uitkeringen waarbij de index een uitdrukking is van de reële levenskost.
 • Afschaffing van de wet van 1996 op het concurrentievermogen die de lonen op dieet zet.
 • Verhoging van alle uitkeringen tot boven de armoedegrens
 • (1.115 euro netto per maand voor een alleenstaande)
 • Geen enkel pensioen onder de 1.500 euro netto per maand!
 • Collectieve arbeidsduurvermindering met bijkomende aanwervingen, zonder loonverlies en met verlaging van de werkdruk!

Voetnoten

 1. “Test Aankoop-index: 823 500 Belgen hebben te maken met armoede”, test-aankoop.be, 11 maart 2019
 2. Pouvoir d’achat des Belges en baisse: ‘‘Les données moyennes cachent des poches de pauvreté’’, rtbf.info, 19 maart 2019
 3. Baromètre ‘‘confiance et bien-être’’ 2019 de Solidaris, en collaboration avec la MGEN (Mutuelle générale de l’Éducation nationale, France)