Home / Belgische politiek / Nationaal / Hun winsten maken onze planeet kapot!

Hun winsten maken onze planeet kapot!

Geen extra taksen op gewone mensen maar system change!

De internationale klimaatactiedag van 15 maart was groot. Het klimaat neemt een steeds centralere plaats op de politieke agenda in. Dit betekent niet dat er ook echte maatregelen worden genomen.

Artikel door Kenzo (Gent) voor de aprileditie van ‘De Linkse Socialist’

In België zijn er onder de traditionele partijen twee duidelijke tendensen. Enerzijds komen de grote progressieve partijen Groen en SP.a vooral met klimaatoplossingen die uiteindelijk door de bevolking worden betaald. De rechtse partijen anderzijds trekken na jaren van asociaal afbraakbeleid plots de sociale kaart. Ze stellen dat de voorgestelde klimaatmaatregelen de koopkracht van brede lagen van de bevolking treffen en stellen daarom voor om niets te doen en de vrije markt haar werk te laten doen. Wij verwerpen beide standpunten. Het invoeren van onder meer een kerosinetaks maakt vooral langeafstandsvluchten duurder waardoor wie het niet breed heeft een verre vakantie kan vergeten, terwijl ondertussen geen alternatief wordt aangeboden met degelijk en betaalbaar openbaar vervoer dat ook internationale dienstverlening aanbiedt.

De klimaatdiscussie onder de traditionele partijen lijkt maar twee standpunten te bevatten: ofwel de bevolking laten betalen ofwel niemand en niets doen. Ze hebben geen echte antwoorden. Zoals steeds laten ze één groep volledig buiten schot: de bazen van de grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de uitstoot.

Laten we eerder de vraag stellen hoe we de ultrarijken zullen verplichten om te betalen voor de ongezonde situatie waarin onze planeet zich bevindt. Sinds 1988 zijn 100 grote bedrijven verantwoordelijk voor 71% van alle uitstoot. ExxonMobil wil de olie- en gasproductie met 25% doen toenemen tegen 2025. ArcelorMittal is verantwoordelijk voor 80% van alle uitstoot in Gent. Dit en nog veel andere bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid in de klimaatverandering en maken er ongelooflijke winsten op. Het personeel van deze bedrijven kan samen met de gemeenschap alternatieven uitwerken en de vervuiling drastisch beperken in het belang van de gezondheid van de werkenden en hun gezinnen. Dat botst echter op de winstbelangen van de grote aandeelhouders.

De traditionele partijen verdedigen de vrije markt koste wat het kost. Hierdoor zijn de multinationals vrij om te doen wat ze willen. Er is systeemverandering nodig! Dat zullen we niet bekomen met klimaatmaatregelen die de gewone werkenden en hun gezinnen treffen. Zulke maatregelen zullen overigens niet volstaan om de dringende en drastische verandering te bekomen die nodig is. We moeten ons richten op wat en hoe er geproduceerd wordt.

Eisen stellen aan multinationals met een verplichting om de winsten te investeren in groene productie, zonder delokalisatie of jobverlies, is noodzakelijk. Als de patroons zich daar niet aan willen houden, moeten ze onteigend worden zonder compensatie om de productie onder democratische en publieke controle te brengen. Wat de gemeenschap niet bezit, kan ze immers niet ernstig controleren.

Deze fundamentele verandering zullen we niet zomaar gedaan krijgen. Ons organiseren en de discussie over alternatieven aangaan is nu dringend nodig. LSP verdedigt daarin een socialistisch alternatief op het kapitalisme: een samenleving die vertrekt van de noden van mens en planeet en op die basis een democratische en rationale planning opmaakt. De tijd dringt: ga met ons in discussie en sluit aan!