Home / Foto's / Waalse regering verliest meerderheid. Op zelfde dag 12.000 betogers in Namen

Waalse regering verliest meerderheid. Op zelfde dag 12.000 betogers in Namen

Op maandag 18 maart verloor de Waalse regering haar meerderheid. Dat kwam door de overstap van een MR-verkozene naar de lijst-Destexhe. Dezelfde dag was er in de straten van Namen een sterke betoging tegen het beleid van de regering van MR en CDH. We waren met 12.000 (volgens de politie 9.500) om te protesteren tegen de Waalse regering en in het bijzonder tegen de hervorming van de APE (Aides à la Promotion de l’Emploi), publieke subsidies om de werkgelegenheid te ondersteunen in de non-profit, de lokale autoriteiten en het onderwijs.

De hervorming bedreigt duizenden jobs op directe wijze en daarmee ook essentiële diensten voor de bevolking zoals kinderopvang, bejaardenzorg, scholen, sportcentra en –clubs, ziekenhuizen, bibliotheken, gemeenten en OCMW’s, jeugdcentra, culturele verenigingen, … Verschillende vakbondsmobilisaties wezen al op de omvang van de bezorgdheid en de woede als gevolg van deze hervorming. De regering is vandaag verzwakt: ze beschikt niet langer over een meerderheid. Het is dan ook een goed moment om de druk verder op te voeren!

Uiteraard is kritiek mogelijk op de complexe regelgeving. Dit werd eerder gedaan door de werkgevers uit de non-profit maar ook door de federatie van Waalse OCMW’s. Er is ook een probleem door het gebrek aan voldoende middelen waardoor verenigingen en lokale instanties tegen elkaar uitgespeeld worden om de kostbare APE-punten te verzamelen. Maar de belangrijkste kritiek is het feit dat dit stelsel ervoor zorgt een groot aantal werkenden gebonden is aan een onzeker contract dat afhankelijk is van regelmatige toekenningen van subsidies door een toezichthoudende instantie.

Feit is ondertussen dat veel APE-werkenden instaan voor essentiële diensten aan de bevolking, onder meer in de OCMW’s, kinderopvang, jongerencentra, culturele en sportieve organisaties, scholen, … Er zijn publieke investeringen voor degelijke openbare diensten nodig, waaronder sterkere verenigingen. Het geld is er, we moeten het halen waar het zit zodat de openbare diensten en de non-profit sector degelijke diensten kunnen aanbieden met personeel dat over degelijke jobs beschikt met vaste contracten.

Welk alternatief op rechts?

Een duidelijke boodschap voor minister Jeholet (MR)

Onder de betogers maandag waren er heel wat gebruikers van bedreigde diensten naast personeel uit deze diensten. Dat bleek uit de vele spandoeken en protestborden, waarbij overigens vaak naar de verkiezingen van 26 mei werd verwezen. Het Waalse ABVV is al langer voorstander van een progressieve meerderheid van PS, PTB en Ecolo in het Waals parlement. Na de gemeenteraadsverkiezingen reageerde het ABVV kwaad op de “tegennatuurlijke allianties” van PS en MR in verschillende steden, waaronder Verviers. Het ABVV pleitte voor coalities van PS, PTB en Ecolo om het rechtse besparingsbeleid een halt toe te roepen en om te keren.

In mei kunnen we voor een regering ‘van de miljonairstaks’ stemmen, tenminste als de vakbondsleiders beseffen dat een ondubbelzinnige oproep om voor PTB te stemmen een rechtse coalitie kan voorkomen. Door ons opnieuw in de richting van de PS of zelfs Ecolo te sturen, dreigen veel leden zich te vervreemden van hun vakbond. Het is niet onmogelijk dat deze partijen er de voorkeur aan geven om MR te depanneren in plaats van een linkse regering te vormen die de vakbondseisen overneemt en effectief realiseert.

De PTB staat ook voor een grote verantwoordelijkheid. De nooit geziene concentratie van rijkdom legt de tegenstellingen van het systeem bloot. Nooit eerder had de mensheid een grotere capaciteit om de cruciale problemen die zich stellen aan te pakken. Maar het was eveneens nooit eerder zo duidelijk dat dit niet gebeurt omwille van het kapitalisme met het privaat bezit van de productiemiddelen dat toelaat dat een groot deel van de geproduceerde waarde naar de kapitalistische elite vloeit. Een duidelijk en ondubbelzinnig links antwoord dat pleit voor een socialistisch alternatief kan enthousiasmerend werken in de sociale strijd en bij de verkiezingen. Er zijn verschillende internationale voorbeelden die toonden dat een strijdbaar en ambitieus alternatief op de besparingen op een brede en enthousiaste steun kan rekenen.

De PTB moet de gelegenheid van de verkiezingen aangrijpen om voor een duidelijk alternatief op te komen, maar ook om de werkenden en hun gezinnen voor te bereiden op de strijd die nodig zal zijn om de minste stap vooruit te kunnen zetten in deze periode van kapitalistische crisis. Verkiezingen op zich zullen niet volstaan om het geld te zoeken waar het zit en een beleid te voeren gericht op de behoeften van de meerderheid van de bevolking en de planeet. Daartoe moeten we ons ontdoen van de chaos van het kapitalisme.

30 & 31 maart. SOCIALISME 2019: van ongenoegen tot verzet

Hier vind je het programma en praktische info

16 – 18u : Commissie : – Waarom en hoe de doorbraak van PVDA versterken? Lessen uit Zelzate, Molenbeek en Charleroi voor een regering van de miljonairstaks

19 – 20u30. Meeting: Stop de besparingen, naar een regering van de miljonairstaks. Met Stéphane Delcros (uitvoerend bureau LSP), Ruth Coppinger (Parlementslid Solidarity in Ierland) en Bart Vandersteene (woordvoerder LSP).

Foto’s door Emily:

Foto’s door Nico