Rotterdam: vakbondsafgevaardigden willen algemene 24-urenstaking

Afgelopen woensdag 20 oktober kwamen zo’n 200 à 300 delegees van alle FNV-bonden (FNV is de grootste overkoepeling van vakbonden in Nederland) uit de regio Rotterdam, Zeeland en West-Brabant bijeen om te praten over verdere acties tegen het kabinet. De actiebereidheid bleek nog steeds erg groot: niet alleen willen de kaderleden zich inzetten om van de komende estafette-stakingen een succes te maken, ook was de algemene stemming vóór een algemene staking tegen het kabinet in december.

Barbara Veger, Rotterdam

Op 20 september namen 60.000 betogers deel aan een regionale stakingsactie in Rotterdam. Dit werd gevolgd door een regionale staking in Amsterdam op 27 september met 10.000 betogers en een nationale betoging met minstens 250.000 aanwezigen op 3 oktober.

Enkele aanwezigen stelden duidelijk dat we Lodewijk de Waal (FNV-voorzitter) in de gaten moeten houden, om te zorgen dat hij daadwerkelijk voor onze belangen opkomt. Duidelijk was, dat de aanwezigen vonden dat er geen halfzachte oplossing mag komen: alle verslechteringen moeten van tafel, niet alleen VUT en prepensioen. Een afgevaardigde van het spoorpersoneel stelde dat de regering ons langer door wil laten werken zodat we eerder doodgaan, en we dus minder kosten aan pensioen, zorg etc.

Niek Stam, havenbestuurder en lid van het actiecomité Zuidwest, betoogde dat het een harde strijd van de lange adem zou worden; ook als deze regering weg is, is het nog niet afgelopen. Immers, het gaat om een Europees project, het Lissabon akkoord, dat tot doel heeft de loonkosten naar beneden te drijven. Ook een havenwerker betoogde dat het uiteindelijk gaat bij het kabinetsbeleid om wat de grote bedrijven in Europa willen. De ‘gruwelrichtlijn’ van Bolkestein werd nog genoemd, waardoor bijvoorbeeld een Pools bedrijf in Nederland “Poolse” lonen mag uit betalen.

In dat kader zal er ook op 9 november, de dag dat er een top van Europese ministers wordt gehouden in Rotterdam, massaal gedemonstreerd worden vanuit de bonden, vanuit meerdere regio’s. De hele reeks estafette-acties passeerde daarnaast de revue, maar snel bleek dat de aanwezigen een gezamenlijke actie wilden, niet alleen regionaal, maar landelijk. Egbert Schellenberg, voorzitter van de avond, vertelde dat vanuit het actiecomité via de bondskanalen geprobeerd is een algemene staking op 9 november erdoor te krijgen, maar dat dit voorstel het niet gehaald heeft. Ondergetekende stelde, dat we dan de gewone kaderleden uit andere regio’s moeten zien te bereiken, omdat bij hen er wel bereidheid is voor een landelijke staking. Meerdere mensen namen het woord om te pleiten voor een algemene staking; zoals een havenwerker stelde, de werkenden hebben de macht om de economie te ontwrichten (maar de niet-werkenden moeten natuurlijk ook betrokken worden bij de strijd). Daarop werd een motie ingediend, waarbij de FNV-top wordt opgeroepen een algemene 24-urenstaking te organiseren begin december. Deze werd unaniem aangenomen.

Dit is een belangrijke stap vooruit. Succes is echter niet verzekerd, het is mogelijk dat de bondstop de motie naast zich neerlegt. In dat geval zouden de actiecomité’s uit de regio Rotterdam/Zuidwest zelf een initiatief moeten nemen om kaderleden bijeen te roepen op een landelijke actieconferentie, met als doel het plannen en organiseren van een algemene staking.

Delen: Printen: