Home / Op de werkvloer / Voeding / Verdeel-en-heers bij LU in Herentals verworpen door personeel

Verdeel-en-heers bij LU in Herentals verworpen door personeel

Bij koekjesfabrikant LU in Herentals is het personeel in verzet gegaan tegen de verdeel-en-heerspolitiek van de directie die de werknemers tegen elkaar opzet. Het personeel wordt gevraagd om de collega’s te evalueren en dat wordt door de directie gebruikt om zich achter te verstoppen bij ontslagen. Een werknemer die na drie maanden ziekte opnieuw aan de slag gaat en meteen aan de deur werd gezet, was het nieuwste voorbeeld van dit beleid. Het kwam tot een spontane staking.

Update 8/10

De directie heeft aangekondigd dat het evaluatiesysteem zal worden herzien en dat de ontslagen werknemer toch aan de slag kan blijven, maar dan wel bij moederbedrijf Kraft Foods.

De afgelopen jaren is de werkdruk bij LU, dat een onderdeel vormt van Kraft Foods, enorm toegenomen. Om deze toename van de werkdruk erdoor te krijgen, wordt het personeel tegen elkaar opgezet. De directie ontkent en stelt dat er geen kliklijn is, maar het is niet omdat er geen geformaliseerd systeem is dat er geen sprake is van een kliklijn. De directie voert al langer de druk op om werknemers tegen elkaar op te zetten en elkaar te verraden. Eerder wezen de vakbonden al op het gebrek aan respect vanwege de directie.

De koekjesfabriek staat in voor een aantal klassieke producten zoals Choco-Prince, Cha Cha en Tuc. De spontane staking kwam er na het ontslag van een onderhoudsman met 28 jaar ervaring. Na drie maanden ziekte, werd hij op zijn eerste werkdag ontslagen. Hij verklaarde in de lokale media: “Om mijn ontslag te motiveren, worden opmerkingen over mijn functioneren van mijn collega’s gebruikt.” Dat is een uitdrukking van een directie die een rotte sfeer op de werkvloer wil instellen om collectieve actie tegen te gaan. De spontane staking vormde daar een krachtig antwoord op.

Het probleem bij LU is niet nieuw. Er werden al eerder opmerkingen van collega’s gebruikt om mensen af te danken of sancties op te leggen. Een vrouw die een week terug aan het werk was na ziekteverlof wegens kanker, kreeg een schriftelijke waarschuwing omdat collega’s klaagden over haar prestaties. Het kliksysteem wordt actief aangemoedigd door de directie. Zo wordt er door vakbondsmensen op gewezen dat de directie recent een nota bekend maakte waarin stond dat de plaspauzes beter moeten gerespecteerd worden en dat het personeel werd opgeroepen om bekend te maken wie dit niet deed. ACV-secretaris Verhaegen stelde terecht: “De mensen worden tegen elkaar uitgespeeld om de zwakkere elementen uit het systeem te halen”. ABVV-secretaris Houbrechts voegt er aan toe: “Iedereen loopt op de toppen van zijn tenen. Elke werknemer moet over zijn schouder kijken en opletten dat hij niemand tegen de schenen schopt. Het is willekeur troef.”

Professor Blanpain, niet bepaald een linkse jongen, stelde dat de werkwijze bij LU niet door de beugel kan en een inbreuk vormt op de privacywetgeving. Hij voegde er aan toe: “Het doet me wat denken aan Oost-Duitsland, toen burgers werden aangemoedigd over elkaar te rapporteren.” Ook andere specialisten wijzen er op dat het evaluatiesystemen waarbij collega’s worden betrokken op zich kunnen, maar niet indien dit gericht is op een sanctioneringsbeleid.

De spontane staking was niet alleen gericht tegen het ontslag van de onderhoudsman met 28 jaar dienst, het was een protest tegen een repressief klimaat dat op de werkvloer wordt geïntroduceerd door een arrogante directie die hoopt dat de werkdruk op basis van repressie verder kan worden opgevoerd. Om de spanningen en de verdeeldheid tegen te gaan, is gezamenlijk verzet van alle werknemers het beste antwoord. Het zit de arbeiders hoog. Gisteren werd opnieuw gestaakt, na een informatievergadering hadden de vertegenwoordigers van de vakbond moeite om iedereen te overtuigen om terug aan het werk te gaan.

Leave a Reply