Unief Luik: verhoging inschrijvingsgeld ongedaan gemaakt na acties studenten

Vorige maandag, op 18 oktober, kwamen zo’n 400 studenten van de Luikse universiteit bijeen voor een protestactie. Ze protesteerden tegen de verhoging van het intermediair inschrijvingsgeld (het inschrijvingsgeld voor studenten die net geen beurs krijgen) met 55%. De studenten eisten dat het oude bedrag van 277 Euro terug zou ingevoerd worden. De actie werd georganiseerd door het Studentencomité tegen de verhoging van het inschrijvinggeld (Collectif Etudiant Contre l’Augmentation du Minerval – CECAM), een initiatief waarin de Luikse afdeling van de EGA (Franstalige Actief Linkse Studenten) erg actief betrokken is.

Simon Hupkens

Terwijl de officiële studentenvertegenwoordigers reeds maandenlang tevergeefs onderhandelden met de rector en weigerden een initiatief te nemen voor een mobilisatie, beslisten de studenten van CECAM en EGA om het rectoraat gedurende een nacht te bezetten. Op die basis verkregen we van rector Willy Legros beloftes. En het ziet ernaar uit dat Legros zijn beloftes zal houden aangezien donderdag de rector reeds 100.000 euro extra heeft toegekend aan de begroting voor de sociale dienst, een bedrag waarmee de eisen van CECAM kunnen ingewilligd worden.

Willy Legros, een man van zijn woord?

De rector werd onder druk gezet en hoopt door toe te geven dat kan vermeden worden dat er een radicale studentenbeweging ontwikkelt aan zijn universiteit. In tegenstelling tot wat de officiële studentenbureaucratie had gesteld, blijkt echter eens te meer dat enkel een collectieve strijd tot resultaten leidt. Het collectief heeft bovendien een actie georganiseerd op een democratische wijze waarbij alle beslissingen genomen werden door algemene vergaderingen waarop alle studenten welkom waren (ook de studentenvertegenwoordigers).

De campagne tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld en de bezetting van het rectoraat kregen bovendien de steun van een aantal professoren, assisten en personeelsleden, alsook van een aantal verenigingen in het Luikse. Dat is belangrijk om aan te tonen dat de strijd van studenten niet beperkt is tot hun eigen positie, maar een zelfde strijd is als die van alle slachtoffers van het neo-liberale beleid van de regering.

We beseffen dat de toegeving van de rector en de toekenning van 100.000 Euro slechts een onzekere en tijdelijke overwinning is. De situatie in het onderwijs, de universiteiten en zeker de hogescholen, blijft problematisch. Het is daarom dat het van cruciaal belang is om verder te strijden voor gratis en degelijk onderwijs waarbij een algemene herfinanciering van het onderwijs geëist wordt, in solidariteit met het personeel en door het opbouwen van een radicale studentenbeweging die de balans kan doen overhellen in de richting van solidariteit en sociale rechtvaardigheid.

Delen: Printen: