Protestbetoging in mei vorig jaar. Op 16 maart is er een nieuwe massabetoging aangekondigd.

De afgelopen twee jaar ontstond in de Griekse stad Volos een massale milieubeweging tegen de afvalverbranding in de plaatselijke cementfabriek AGET.

AGET is eigendom van de Frans-Zwitserse multinational Lafarge-Holcim, de grootste cementproducent ter wereld. De Syriza regering heeft AGET de wettelijke vergunning gegeven om meer dan 200.000 ton afval te verbranden, inclusief enorme hoeveelheden plastiek. Een groot deel van dit afval wordt geïmporteerd uit het zuiden van Italië, waar de afvalverwerking wordt gecontroleerd door de maffia.

Het grootste probleem met de verbranding van dit afval (in cementfabrieken maar ook in vuilverbrandingsovens) is de uitstoot van dioxinen, furanen, zware metalen en andere uiterst gevaarlijke verontreinigende stoffen die kanker, ziekten van het zenuwstelsel en het ademhalingssysteem veroorzaken, het cardiovasculaire systeem aantasten, enz. Zware metalen en andere gevaarlijke verontreinigende stoffen bevinden zich ook in de as, die gewoonlijk op stortplaatsen wordt begraven en de grond, het water enz. vervuilt.

De gemeenteraad van Volos (waarvan de burgemeester een rechtse populist is met connecties met de Griekse maffia) heeft besloten een fabriek te bouwen die SRF uit het stadsafval zal maken, dat vervolgens in AGET zal worden verbrand. SRF is gedehydrateerd en gecomprimeerd afval waarvan glas en metalen zijn verwijderd.

Op 5 mei 2018 betoogden 6.000 tot 8.000 mensen in Volos tegen deze afvalverbranding, tegen de gemeenteraad die van plan was om een SRF-fabriek te installeren en voor een milieuvriendelijke behandeling van afval, onder openbare en democratische controle door de lokale gemeenschap. Deze demonstratie was groter dan de demonstraties die plaatsvonden tegen de Memoranda en de besparingen in de voorgaande jaren.

De CWI-afdeling in Volos (Xekinima) is deel van het lokale “volkscomité”, dat een leidende rol in de beweging speelt. Een lid van Xekinima is gemeenteraadslid in Volos en legde het probleem voor op de raad. We deden dit reeds voor een campagne tegen deze afvalverbranding ontstond. Uiteraard bleven we op deze kwestie terugkomen in de gemeenteraad om de beweging te ondersteunen.

Op de betoging van 5 mei vorig jaar was Xekinima sterk aanwezig: we verkochten 250 exemplaren van onze krant en hadden een delegatie die pleitte voor een lokale 24-urenstaking. Het actiecomité nam deze slogan over en legde het voor aan lokale vakbonden en andere plaatselijke verenigingen (winkeliers, dokters, …). Het actiecomité pleit nu voor een nieuwe massabetoging op 16 maart 2019, een dag na de internationale klimaatstaking.

Er is een oproep voor solidariteitsboodschappen. Dat kan in de vorm van solidariteitsfoto’s op sociale media, protestbrieven (zie een modelbrief hieronder), solidariteitsberichten vanuit de klimaatbeweging, korte video’s, …

Stuur deze naar:

Hieronder een voorbeeld van brief (stuur deze in het Engels)

“We have been informed that AGET cement factory in Volos, owned by the multinational Lafarge-Holcim, is being used since 2015 as a waste incineration in the city of Volos. Huge amounts of both local and imported waste is being incinerated, since the government gave AGET the license to incinerate up to 200.000 tons of waste per year. The waste incinerated is either in the form of plain waste or in the form of RDF/SRF.

We strongly oppose and condemn the incineration of waste by AGET and also the decision of the City Council of Volos to build an SRF plant which will channel the city’s waste to the AGET incinerator.

Incineration of waste (especially in cement factories) emits among other dioxins, furans, heavy metals and other extremely dangerous pollutants, which cause cancer, diseases of the nervous system, of the respiratory system, of the cardiovascular system etc. Heavy metals and other dangerous pollutants are also contained in the ash (byproduct of the incineration) which is usually buried in landfills and pollutes the ground, the water reserves etc.

We support policies that minimize the production of waste (especially plastics) and treat the waste that is produced in an environmental friendly way ie recycling, compost producing etc. The latter can be easily achieved if the city council invests in a local public recycling centre under the control of the workers and the community of Volos.

We want to express our solidarity and support to the mass movement of the people of Volos who are struggling against the environmental disastrous policies of the government and the city council of Volos and who sacrifice public health for capitalist profits.

We stand with the Peoples` Committee of Volos against waste incineration in AGET.

We express our support to the call for a mass demonstration on 16 of March.

We demand that the government and the Minister of Environment redraw the permit given to AGET to incinerate waste.

We demand that the Mayor of Volos cancels the plans to build an SRF plant.”

 

Vertaling:

“We hebben vernomen dat de AGET-cementfabriek in Volos, eigendom van de multinational Lafarge-Holcim, sinds 2015 wordt gebruikt als afvalverbranding in de stad Volos. Enorme hoeveelheden van zowel lokaal als geïmporteerd afval worden verbrand, omdat de overheid AGET de vergunning gaf om tot 200.000 ton afval per jaar te verbranden. Het afval dat wordt verbrand, is hetzij in de vorm van gewoon afval of in de vorm van RDF / SRF.

We zijn sterk gekant tegen en veroordelen de verbranding van afval door AGET en ook de beslissing van de gemeenteraad van Volos om een ​​SRF-fabriek te bouwen die het afval van de stad naar de AGET-verbrandingsoven zal leiden.

Verbranding van afval (vooral in cementfabrieken) stoot onder andere dioxines, furanen, zware metalen en andere extreem gevaarlijke verontreinigende stoffen uit, die kanker, ziekten van het zenuwstelsel, van het ademhalingssysteem en van het cardiovasculaire systeem veroorzaken. Zware metalen en andere gevaarlijke verontreinigende stoffen zitten ook in de as (bijproduct van de verbranding) die meestal op stortplaatsen worden begraven en de grond, de waterreserves, … verontreinigt.

  • Wij ondersteunen een beleid dat de productie van afval minimaliseert (met name kunststoffen) en het afval dat wordt geproduceerd op een milieuvriendelijke manier behandelt, dwz recyclen, compost produceren enz. Dit laatste kan eenvoudig worden bereikt als de gemeenteraad investeert in een lokaal openbaar recyclingcentrum onder de controle over de arbeiders en de gemeenschap van Volos.
  • Solidariteit en steun aan de massabeweging van Volos die strijd voeren tegen het milieuschadelijke beleid van de regering en de gemeenteraad en die de volksgezondheid opofferen voor kapitalistische winsten.
  • Alle steun aan het actiecomité van Volos tegen de afvalverbranding in AGET.
  • Alle steun voor een massademonstratie op 16 maart.
  • Wij eisen dat de regering en de minister van Milieu de aan AGET verstrekte vergunning om afval te verbranden herroept.
  • We eisen dat de burgemeester van Volos de plannen om een ​​SRF-fabriek te bouwen annuleert.