Maandag voerden ruim 150 sociaal werkers en activisten actie aan de Gentse gemeenteraad tegen de commercialisering van het sociaal werk. Het initiatief werd genomen door SWAN (Sociaal Werk Actie Netwerk) en Hart Boven Hard, nadat het stadbestuur het contract voor het Vesalius-project aan de multinational G4S Care gaf. Deze nieuwe stap richting vermarkting van sociaal werk wordt door de sector duidelijk afgewezen.

Verslag door Jeroen (Gent)

Het Vesalius-project biedt tijdelijke opvang voor alleenstaande vluchtelingen en daklozen aan in een leegstaand gebouw van Hogeschool Gent, de Vesalius-campus. Het project werd tot nu opgenomen door het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Omdat het project afliep en CAW bedenkingen had bij de manier waarop het project werd uitgevoerd, koos het stadbestuur voor een samenwerking met G4S Care. Dat bedrijf krijgt 250.000 euro om het project een jaar lang te beheren.

Geen winst op kap van de minstbedeelden!

Het stadsbestuur verschuilt zich achter het argument dat het CAW de opdracht niet wou opnemen en dat via de samenwerking met G4S Care vandaag een extra dienst kan worden aangeboden. Voor ons is het uitgesloten dat geen welzijnsorganisatie gevonden kon worden die, met correcte financiering, de opdracht had kunnen opnemen. Dat er voor gekozen wordt om een multinational winsten te laten boeken op de kap van de minstbedeelden is onaanvaardbaar. Dat men daarbij het contract aan G4S geeft, met een meer dan bedenkelijke reputatie o.a. op vlak van mensenrechten, maakt het zeker niet beter.

Progressief stadsbestuur?

Er is in heel Vlaanderen een tendens om delen van het sociaal werk over te dragen aan op winst beluste bedrijven. G4S probeert zich in die ‘markt’ te werken. Een eerder voorstel in Antwerpen om een project van daklozenopvang aan G4S toe te kennen, botste op breed verzet. Het stadsbestuur moest zelfs op het voorstel terugkomen. Vanuit de oppositie stelden Groen en SP.a terecht dat deze uitverkoop van het sociaal werk onaanvaardbaar was.

In Gent liggen de kaarten blijkbaar anders. Sterker: volgens schepen Tine Heyse (Groen) is het “compleet absurd” om van commercialisering te spreken. Toch is dit net wat er aan de hand is: het overdragen aan de privé van wat een openbare dienst zou moeten zijn. Het stadsbestuur probeert wellicht af te tasten hoe ver het kan gaan. Reden te meer om duidelijk te maken dat elke commercialisering van sociaal werking op verzet zal botsen.

Waar wij voor opkomen:

  • De onmiddellijke stopzetting van de samenwerking met privébedrijven voor sociaal werk.
  • Sociaal werk als openbare dienst.
  • Voor de uitbouw van een strijdbare beweging van onderuit.
  • Een volledige herfinanciering van het sociaal werk in lijn met de reële maatschappelijke noden.

Enkele foto’s door Jean-Marie: