Protest tegen de vermarkting van de sociale sector in Antwerpen in oktober 2016. Foto: Liesbeth

Sociaal werk hoort in publieke handen. Elke stap in de richting van vermarkting zet de deur open richting een sociaal model zoals in de VS of Groot-Brittannië: in de plaats van begeleiding is er daar een repressief beleid van schorsingen en pogingen om de slachtoffers van het asociale beleid zoveel mogelijk uit het zich te houden. Het is tegen dit model dat geprotesteerd werd toen het Antwerpse N-VA-bestuur de daklozenopvang wilde uitbesteden aan G4S. Nu wordt in Gent hetzelfde gedaan onder een bestuur waar zowel SP.a als Groen aan deelnemen.

Vanaf 1 maart zal G4S de daklozenopvang op campus Vesalius uitbaten. SP.a en Groen steunden dit voorstel in het Gentse schepencollege. G4S Care, hetzelfde bedrijf dat zich in Antwerpen in de sociale sector wilde inwerken, krijgt 245.000 euro om een jaar lang 18 kamers voor ‘mensen in woonnood’ (13 kamers voor vluchtelingen, vijf voor daklozen met zorgbehoeften) te beheren. G4S Care werkt daarvoor samen met het Nederlandse Traverse. Dit nieuws werd vandaag bekendgemaakt door De Morgen.

Uiteraard wordt gezegd dat er lessen getrokken zijn uit het fiasco in Antwerpen en dat op een betere of slimmere manier tot een uitbesteding wordt overgegaan. Het resultaat is echter hetzelfde: een deel van de daklozenopvang wordt overgelaten aan een privaat bedrijf dat als centrale doel heeft om winst te maken. Als dit in Gent gebeurt, zal het niet lang duren vooraleer dezelfde kwestie in Antwerpen en elders ook opnieuw op de agenda staat.

De vermarkting van het sociaal werk leidde in Antwerpen tot een protestbeweging onder de slogan ‘Sociaal werk is niet te koop.’ Onder druk van het protest werd de uitbesteding aan G4S uiteindelijk niet doorgevoerd en bleef de daklozenopvang in handen van het CAW. Dit protest kreeg de steun van SP.a en Groen die nu in Gent blijkbaar vergeten zijn wat ze in Antwerpen verdedigden toen beide partijen daar nog in de oppositie zaten. Uitbesteding van delen van de daklozenopvang leidt er uiteindelijk toe dat het sociale element verdwijnt om plaats te maken voor repressie en opvang die beperkt is tot ‘bad, bed, brood’.

Een links alternatief bestaat uit investeringen in een degelijke toekomst voor iedereen door de uitbouw van publieke diensten die vooral preventief en structureel werken. Zo kan het emancipatorisch doel van het sociaal werk om zich op termijn overbodig te maken gerealiseerd worden. Een samenleving waar niemand uit de boot valt, vereist een ander systeem. Vandaag wordt gezegd dat er geen middelen zijn voor meer sociale huisvesting, wijkcentra, meer publieke sport- en ontspanningsmogelijkheden, … Er is nochtans geld genoeg in de samenleving, maar we zullen die middelen niet krijgen door het vriendelijk te vragen. We zullen moeten strijden voor een goede toekomst voor iedereen. Zoals de oude slogan het stelde: ‘We willen niet alleen brood, maar we willen ook rozen.’ Om iedereen een degelijk leven te kunnen aanbieden, is een breuk met het huidige systeem nodig.