Amazon bouwt dan toch geen nieuw hoofdkwartier in New York. Het bedrijf trekt zich terug uit het akkoord dat gesloten was met het bestuur van New York. Amazon beweert dat het zich ‘niet welkom voelde.’ Het echte probleem was dat de werkenden zich niet zomaar neerlegden bij de dictaten van de multinational. Amazon wil enkel investeren in gemeenschappen en jobs indien daar grote overheidssubsidies tegenover staan en indien de rechten van vakbonden en werkenden worden beperkt.

Reactie door Socialist Alternative

Er is duidelijk een alternatief nodig op de wijze waarop Amazon, Cuomo, de Blasio en het establishment jobs willen creëren!

We moeten waakzaam blijven. Het is niet uitgesloten dat Amazon bluft. Het bedrijf heeft er belang bij om de kantoren in New York uit te breiden. Cuomo en het establishment zullen deze situatie gebruiken om hun aanvallen tegen verkozenen die zich tegen de cadeaus aan Amazon verzetten op te voeren. Ze zullen zich ook richten tegen vakbondsleiders en linkse militanten die het tegen Amazon durven opnemen.

Het is niet uitgesloten dat Cuomo en het establishment het akkoord in een later stadium alsnog willen doorvoeren. Daarom moeten we van dit moment gebruik maken om in het offensief te gaan en de wet die de belastingcadeaus aan Amazon en andere bedrijven mogelijk maakt af te schaffen.

Er is in de plaats daarvan nood aan degelijke jobs met syndicale vertegenwoordiging. Dat kan best in een publieke sector die over voldoende middelen beschikt. We moeten Wall Street en de 71 miljardairs die meer dan 500 miljard dollar waard zijn belasten om publieke middelen te investeren in infrastructuur, onderwijs en de transitie van de economie naar hernieuwbare energiebronnen.

Er was op vlak van beleid niets nieuw aan dit akkoord. Het was een logisch resultaat van een jarenlang beleid waarbij New York en andere steden veranderd zijn in een speeltuin voor de rijken, terwijl het kapitalistisch systeem steeds meer faalt.

We moeten deze overwinning op Amazon gebruiken om te bouwen aan grotere bewegingen van de werkende klasse ter verdediging van rechten op de werkvloer en om op te komen voor strengere huurregels, gezondheidszorg voor iedereen en een samenleving waarin de mensen voor de winsten komen.

Waarom moet Amazon het recht hebben om op ondemocratische wijze gemeenschappen te verplichten tot toegevingen op vlak van arbeidsvoorwaarden en lonen? We moeten de macht van deze bedrijven breken. Amazon bouwt aan een distributienetwerk dat kan gebruikt worden om te voorzien in de behoeften van iedereen, in plaats van als winstmachine gebruikt te worden. Om dit te bekomen, moet er op democratische wijze kunnen beslist worden bij Amazon. Dat kan enkel door het bedrijf in publieke handen te brengen met verkozen comités van personeelsleden en de gemeenschap.

Door de 500 grootste bedrijven in publiek bezit te nemen, kunnen we de economie democratisch plannen. De bestaande middelen en de meest moderne technologie kunnen dan ingezet worden om het leven van iedereen te verbeteren. De arbeidsweek kan dan een pak korter worden zonder loonverlies: het beschikbare werk kan onder alle werkenden verdeeld worden. Dan kan een einde gemaakt worden aan armtierige lonen. En dan kan eindelijk gedaan worden wat nodig is om klimaatverandering te bestrijden. We kunnen onze steden op democratische wijze plannen zodat iedereen betaalbare huisvesting heeft.

Nu kunnen we deze overwinning vieren en het als inspiratie gebruiken in onze strijd voor een socialistische wereld!