Stijgende werkdruk? Onbetaalde overuren? Personeelstekort? Nationale staking tegen Georoute nodig!

Stijgende werkdruk? Onbetaalde overuren? Personeelstekort?

De spontane acties tegen Georoute blijven elkaar snel opvolgen. Afgelopen weken werden er acties gevoerd in Lokeren, Brussel, Beauraing en Zaventem. In Zaventem wou de regionale directie op vraag van enkele grote klanten van De Post laten uitreiken door ‘vrijwilligers’ via het kantoor van het naburige Sint-Stevens-Woluwe. Blijkbaar zijn de grote bedrijven en hun winsten voor de Post en de regering (cfr. DHL) belangrijker dan de tewerkstelling en de werkomstandigheden van het personeel.

Discussie en informatiepamflet voor de werknemers van De Post

De directie van De Post is bereid ver te gaan om kost wat kost Georoute overal in te voeren. Ze heeft zelfs een gratis 0800-nummer ter beschikking gesteld voor klanten die problemen zouden hebben bij de ‘reorganisatie’ van de uitreiking door de invoering van Georoute. De vraag is echter waar de duizenden postbodes en bedienden terecht kunnen die hun ronde of hun job verliezen, het werkritme niet meer aankunnen en wat met de contractuelen en interimairs die aan de deur gezet worden.

Ondertussen loopt er vanaf 15 october een nationale stakingsaanzegging door de vakbonden. De officiële reden is de weigering van de invoering van 36-uren werkweek. Deze werd tijdens de onderhandelingen tussen de vakbonden en directie in 2000 overeengekomen maar is nog steeds niet ingevoerd.

Een kortere werkweek zal enkel leiden tot betere werkomstandigheden als deze gepaard gaat met bijkomende aanwervingen en gebeurt zonder loonverlies. Bovendien moeten alle tijdelijke contracten en interimcontracten omgezet worden in contracten van onbepaalde duur.

In Anwerpen 1 gaan de postmannen in staking op 25/10. De regionale directie hield totaal geen rekening met de kritiek van de postmannen dat Georoute onuitvoerbaar is. Ook Berchem, Brasschaat, Deurne en Mechelen1 , waar Georoute al enkele maanden geleden werd ingevoerd, sluiten zich aan bij de staking. Bovendien zullen delegaties van deze kantoren naar het hoofdkwartier van De Post op het Muntplein trekken om hun eisen kracht bij te zetten.

Bij de drie grote vakbonden ACOD, ACV-Transcom en VSOA wordt een nationale staking voor 10 november voorgesteld. We moeten er voor zorgen dat deze stakingsoproep in de praktijk gebracht wordt en informatie- en mobilisatievergaderingen organiseren om van deze broodnodige nationale actie een succes te maken.

Het Postpersoneel staat niet alleen: de onvrede in andere sectoren zoals de non-profit, het spoor, de MIVB, het onderwijs… is groot en de roep om actie klinkt steeds luider. In alle sectoren hebben we te maken met dezelfde problemen: personeelsgebrek, massale afdankingen, toenemende werkdruk en een tekort aan middelen. Gemeenschappelijke acties over de grenzen van de verschillende sectoren heen zullen een veel groter impact hebben.

Het is dan ook de taak van de vakbonden om deze besparingen een halt toe te roepen. Bovendien moeten er ook banden gesmeed worden met de werklozen, de scholieren en studenten (wiens toekomst in het gedrang komt door de besparingen in het onderwijs). Als werkenden, werklozen en hun kinderen hebben we allen dezelfde belangen: de beruchte jacht op werklozen , waardoor werklozen gedwongen worden gelijk welke job tegen gelijk welk loon te aanvaarden. Dit maakt het mogelijk de lonen in het algemeen te verlagen.

Daarom heeft de LSP het initiatief genomen om samen met de jongerenorganisaties van de vakbonden een Jongerenmars voor Werk te organiseren op 19 maart 2005 in Brussel.

Om van de Jongerenmars voor Werk een succes te maken, zal de LSP overgaan tot de vorming van lokale jongerenmarscomités in de wijken, scholen en bedrijven.

Delen: Printen: