Home / Internationaal / Europa / Dublin: 40.000 op betoging in solidariteit met stakende verpleegkundigen

Dublin: 40.000 op betoging in solidariteit met stakende verpleegkundigen

In Ierland is er een belangrijk sociaal conflict: verpleegkundigen en vroedvrouwen staken voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Enkel de vakbonden INMO (Irish Nurses & Midwives Organisation) en PNA (Psychiatric Nurses Association) roepen op tot protest, de vakbondsfederatie ICTU (Irish Congress of Trade Unions) doet dit jammer genoeg niet. Brede lagen van de bevolking steunen de verpleegkundigen en hun staking. Om dit te concretiseren was er zaterdag een massale betoging in Dublin. Er waren maar liefst 40.000 aanwezigen!

De inzet van de staking is groot: als de verpleegkundigen een loonsverhoging afdwingen, betekent dit het einde van het wel erg magere loonakkoord in de publieke sector. De stakingsacties voeren de druk op andere sectoren op. Een overwinning voor de verpleegkundigen zou een overwinning voor alle werkenden zijn.

Het pamflet van de Socialist Party stelt: “De verpleegkundigen en vroedvrouwen zeggen terecht dat het genoeg is. De stakingsactie is een uitdrukking van de terechte woede over het gebrek aan loonsverhogingen, de lage lonen en de gevaarlijke werkomstandigheden.” Daarmee wordt een gevoelig punt geraakt: het verzet tegen de lage lonen groeit onder alle werkenden en daarnaast is er woede over het gebrek aan middelen voor de gezondheidszorg.

Deze brede steun mobiliseren is belangrijk om de druk op de regering op te voeren. De Socialist Party was goed aanwezig op de stakersposten en gooide zich in de mobilisatie voor de nationale betoging van afgelopen zaterdag. Parlementsleden Ruth Coppinger, Paul Murphy en Mick Barry riepen op tot volledige steun aan de staking.

De regering is niet bereid om echte loonsverhogingen toe te kennen. Zoals het pamflet van de Socialist Party stelt: “De werkenden krijgen slechts de kruimels van het economisch herstel, terwijl de grote projectontwikkelaars, grote bedrijven en de superrijken zich op onze kap verrijken.” De opkomst voor de betoging van afgelopen zaterdag geeft aan wat brede lagen van de bevolking daarvan denken.

De Ierse vakbondsfederatie ICTU was helaas amper aanwezig op de betoging. Nochtans belangt deze strijd de volledige vakbeweging aan. De staking van verpleegkundigen kan het begin zijn van een bredere vakbondsstrijd voor hogere lonen en tegen onzekere arbeidsomstandigheden. Op die basis kunnen we verworvenheden afdwingen en erop vooruit gaan. Samen staan werkenden sterker!

De Socialist Party verdedigt volgende eisen:

  • Stop alle besparingen: belast de rijken en de winsten van de superrijken en grote bedrijven
  • Een leefbaar inkomen voor iedereen: loonsverhogingen die overeenkomen met de stijgende levensduurte
  • Laat de verpleegkundigen en vroedvrouwen niet alleen strijden! Voor syndicale actie in de hele publieke sector voor hogere lonen
  • Stop de outsourcing van jobs in de gezondheidszorg: al het personeel moet direct tewerkgesteld worden
  • Voor de scheiding van kerk en staat: een seculier nationaal gezondheidsstelsel!
  • Voor een nationale gezondheidsdienst die gratis is voor gebruikers en democratisch beheerd wordt door personeel en de bredere arbeidersklasse
  • Haal de volledige zorg uit handen van de winst – breng private ziekenhuizen, zorg- en farmaceutische bedrijven onder democratisch publiek bezit!
  • Verwerp de Europese fiscale regels en de kapitalistische economie: die leveren ons slechte gezondheidszorg, armtierige lonen en bijhorende arbeidsvoorwaarden op.
  • Breng de rijkdom en de middelen van de samenleving in democratisch publiek bezit zodat ze kunnen aangewend worden voor goede openbare diensten gericht op onze noden in plaats van op de private winsten.