Home / Sociaal / Ecologie / Hun reacties op klimaatprotest: de ‘joke’ is niet meer grappig, eerder tragisch!

Hun reacties op klimaatprotest: de ‘joke’ is niet meer grappig, eerder tragisch!

Het gaat van kwaad naar erger. Het economische en politieke establishment reageerde aanvankelijk verkrampt op het massale jongerenprotest. Er was neerbuigendheid en betutteling: wisten die jongeren wel waarover het ging, wilden ze niet gewoon was lessen brossen, zouden ze niet beter meer studeren om de problemen aan te pakken? Dat was al erg genoeg vanwege de verantwoordelijken voor de huidige gang van zaken die onder meer het menselijk leven op de planeet een doodlopend straatje insturen.

Maar alles kan beter. Gisteren kwamen de werkgevers van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) met hun reactie: afschaffing van de index. Dat is de automatische aanpassing van de lonen aan de stijgende levensduurte. De inhaligheid van de superrijken is een belangrijke drijfveer om de milieuproblemen erger te maken. Het is ook een obstakel om ernstige maatregelen te nemen: aan de winsten van de grote bedrijven mag immers niet geraakt worden. Het antwoord van de woordvoerders van de grote bedrijven op een probleem veroorzaakt door hun inhaligheid bestaat uit nog meer inhaligheid. De lonen van de gewone werkenden naar beneden trekken, zal enkel de winsten vergroten. Voor de werkgevers doet de vraagstelling er niet toe, het antwoord is sowieso steeds afschaffing van de index. Hoe kunnen we het risico op aanspoelen van potvissen op de Belgische (of was het ondertussen de Vlaamse?) stranden vermijden? Afschaffen van de index, zou wel eens het antwoord van het VBO kunnen zijn. Dit soort asociale reacties is een karikatuur geworden.

Maar zoals we eerder schreven: alles kan beter. Minister (jawel dat is ze!) Schauvliege lag al onder vuur van de klimaatbetogers, maar mag zich wellicht opmaken om komende donderdag hét mikpunt van spot te zijn. Op een nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) dacht ze te kunnen scoren: traditioneel worden landbouwers en groene activisten ten onrechte tegen elkaar uitgespeeld. Schauvliege dacht daar dan ook gemakkelijke steun te vinden met een uitval naar het klimaatprotest. Ze slaagde erin om het voor te stellen als een complot, al dan niet tegen haar gericht. Dat heeft ze gemeen met Theo Francken: die zag ook overal complotten tegen hemzelf. Misschien moeten die dames en heren politici eens beseffen dat de nulmeridiaan niet door hun statige kabinetten loopt. De klimaatjongeren hebben geen halve gare minister van klimaat nodig om op straat te komen. Het klimaatprotest beperkt zich ook niet tot Vlaanderen, het bevoegdheidsgebied van Schauvliege. Vorige week was de grootste jongerenactie in Luik. Bovendien groeit het protest ook in onder meer Duitsland. Dat afdoen als een complot, is een wel erg flauwe reactie. Op de vorige klimaatacties waren er heel wat bordjes met slogans die het beleid van Schauvliege afdeden als ‘a joke’. Maar het is stilaan niet meer grappig, eerder diep tragisch.

De reacties van het politieke en economische establishment op het klimaatprotest bevestigen dat we vanuit die hoek geen antwoorden moeten verwachten. We zullen het zelf moeten doen met onze protestacties. Laten we die organiseren en aangrijpen voor discussies over wat nodig is: hoe moet de productie georganiseerd worden en hoe kunnen we daar democratische controle op uitoefenen? Met de Actief Linkse Scholieren en Studenten (ALS) en LSP willen we daaraan bijdragen met ons pleidooi voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme: een stelsel met een rationele planning van de productie en distributie zodat de behoeften en noden van de mensheid en dus ook van de planeet centraal staan, in plaats van de inhaligheid van een handvol superrijken en hun onhandige vertegenwoordigers in werkgeversorganisaties en andere clubs van het establishment.