Afgelopen donderdag namen naar schatting 750.000 werkenden uit de publieke sector deel aan een nationale staking in Tunesië. De oproep kwam van de vakbondsfederatie UGTT (Algemene Vakbond van Tunesische Werkenden). De staking was gericht tegen de loonstop en andere besparingsmaatregelen opgelegd door het IMF en de huidige regering van Youssef Chahed.

De openbare diensten lagen grotendeels plat: scholen en faculteiten bleven gesloten, het luchtverkeer en het openbaar vervoer waren ernstig verstoord, ziekenhuizen en andere diensten draaiden op minimumdienst. Tienduizenden protesteerden voor de kantoren van het UGTT in de hoofdstad Tunis. Ze trokken in een betoging langs de centrale laan Bourguiba. De werkenden riepen slogans tegen de regering en het IMF: “Het volk wil de val van het regime,” “Allemaal samen tegen het IMF,” …

Er waren gelijkaardige betogingen in andere steden en dorpen. Onze Tunesische zusterorganisatie, Tayaar al’Amal al Qaa’dii, kwam tussen met een pamflet en krant. Hieronder een vertaling van de tekst van dat pamflet en enkele foto’s van de betoging in Tunis.


Het neoliberale beleid van de opeenvolgende regeringen zowel voor als na de revolutie van 17 december tot 4 januari 2011 ging en gaat in tegen de doelstellingen en eisen van de Tunesische revolutie. Dit beleid is enkel in dienst van een minderheid die de rijkdom van het land naar zich toe trekt en de klassenverschillen opvoert. Dat gebeurt met zogenaamde ‘keuzes voor ontwikkeling’ die regelrecht ingaan tegen de eisen van de revolutie voor ‘vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid.’

Na het falen van het recent sociaal overleg tussen de regering en de UGTT rond de lonen in de publieke sector, was de leiding verplicht om een algemene staking uit te roepen. Deze staking op 17 januari heeft als doel om de belangen van de werkende klasse te verdedigen. Tayaar al’Amal al Qaa’dii [het CWI in Tunesiëz] bevestigt haar volledige steun aan deze staking.

De politieke verantwoordelijkheid voor het mislukken van het sociaal overleg ligt volledig bij de regering. Die blijft economische keuzes maken die leiden tot sociale afbraak en uitsluiting, zowel in de steden als op het platteland. Een groeiende laag van de bevolking wordt hierdoor zelfs de meest elementaire voorwaarden op een degelijk leven ontzegd.

We roepen alle werkenden, armen en gemarginaliseerden op om zich te verenigen en hun eisen ingang te doen vinden door aanhoudende mobilisatie en verzet tegen het beleid van eindeloze verarming, zoals opgelegd door alle regeringen sinds het begin van onze revolutie in 2011. De belangen van de werkende klasse en van alle arme lagen van de bevolking kunnen enkel verdedigd worden als we inzien dat onze vijanden de kapitalisten zijn die de rijkdom en de politieke macht in handen hebben. We moeten strijden voor een duidelijk alternatief dat vertrekt van de eisen voor “vrijheid, waardigheid en rechtvaardigheid” waar iedereen zo hard naar uitkijkt.

Wij zeggen:

  • Stop de plannen van het IMF, stop de afbetaling van de schulden. Voor lonen en uitkeringen aangepast aan de levenskost.
  • Neen aan privatiseringen – voor de hernationalisatie van geprivatiseerde bedrijven, voor het publiek bezit van de banken, grote bedrijven en grote landbouwbedrijven. Dit moet onder democratische controle gebeuren.
  • Voor een algemene staking van zowel de publieke als de private sector als volgende stap in de opbouw van een actieplan van vakbonden en sociale bewegingen tegen de regering-Chahed.
  • Voor een regering van werkenden, arme boeren en jongeren.
  • Internationaal verzet en solidariteit van de werkenden, armen en jongeren tegen het globale kapitaal – voor een socialistische samenleving!