Home / Belgische politiek / Partijen / Jong N-VA niet opgezet met klimaatacties van jongeren

Jong N-VA niet opgezet met klimaatacties van jongeren

“Zwijgen is geen optie” als het van de protesterende jongeren afhangt. Nochtans is dat net wat Jong N-VA verwacht van de jongeren.

Jong N-VA is niet enthousiast over de jongeren die op straat komen om klimaatmaatregelen te eisen. Dat is niet verwonderlijk: N-VA is de grootste verdediger van kernenergie en aarzelde niet om op de rem te staan in de aanloop naar de klimaattop in Katowice. Dit werd ondergesneeuwd door de Marrakesh-hysterie van de partij. Feit is dat klimaateisen niet hoog op de N-VA-agenda staan.

De jongerenafdeling besteedde in 2016 aandacht aan milieu en klimaat in het kader van een congres. Daarbij werd de opstelling van de partij voorgesteld als “ecorealistisch”, net zoals Jong N-VA zich eerder als “eurorealistisch” in de markt zette. De klimaatverandering wordt niet ontkend, de nood aan maatregelen ook niet. Maar het antwoord wordt heel nauw beperkt tot de vrije markt. “Natuur en milieu worden al jaren misbruikt om een verkeerde agenda te dienen. Dat moet stoppen. Met het ecorealisme kiezen we uitdrukkelijk voor het huwelijk tussen de vrije markt en ecologie.”

Bij de voorstellen die Jong N-VA toen deed, vinden we onder meer een pleidooi voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Verder wordt hoop gevestigd op “innovatie en marktwerking (denk aan Tesla).” Moest de vrije markt een antwoord op de klimaatuitdagingen hebben, dan hadden we dat nochtans al lang gemerkt. De vrije markt betekent dat er jarenlang miljarden geïnvesteerd zijn in lobbynetwerken en klimaatsceptische denktanks om ons wijs te maken dat er geen probleem was. Moeten we uit die hoek antwoorden verwachten?

N-VA gebruikt de term ‘ecorealisme’ bovendien om te pleiten voor minder regulering (‘regelneverij’). Volkswagen en andere sjoemelsoftware gebruikende autobouwers zullen het graag horen. In feite stelt N-VA voor om een blanco cheque te geven aan grote bedrijven die een centrale rol spelen in de graad van vervuiling vandaag. Vanuit hun ivoren toren beseffen ze wellicht niet eens dat de meeste mensen zich geen Tesla kunnen veroorloven.

Een ander element van de kritiek van Jong N-VA op de ‘bosbrossers’ en andere klimaatactivisten is gericht op de actiemethoden. Collectieve acties van jongeren die hun lot zelf in handen willen nemen, zijn voor de conservatieven onaanvaardbaar. De Standaard haalde woensdag enkele lokale verantwoordelijken van Jong N-VA aan: “Met opzet een hele dag interessante en vormende leerstof missen, doet adolescenten geen goed,” zei één van hen. “Is spijbelen echt de efficiëntste oplossing?” Vrij vertaald: ‘Wees braaf en laat het milieu over aan de bedrijven die het om zeep helpen.’

De partij moet nochtans erkennen dat het thema belangrijk is. Voor de verkiezingen van 26 mei 2019 koos N-VA vier centrale thema’s: confederalisme, onderwijs, asiel en ecologie. Of in N-VA-jargon: ‘ecorealisme’. Er wordt zelfs een heuse vormingsdag aan gewijd in aanloop naar de kiescampagne. Misschien is daar plaats voor nieuwe aanwinst Jean-Marie Dedecker? In een interview met De Standaard na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober verklaarde die: “Ik vind de klimaatopwarming een zegen. Warme zomers en groene palmbomen op ons strand. Heerlijk.” Dat als ‘ecorealisme’ verkopen, wordt moeilijk. Even moeilijk als gesjoemel rond humanitaire visa verkopen als een ‘streng maar rechtvaardig’ asielbeleid. Als de kiesstrijd zich beperkt tot de gevestigde media, komt de N-VA daar misschien nog mee weg. Maar als jongeren zelf actief op straat komen en politiek niet aan de politiekers overlaten, dan zit de partij van De Wever met een probleem.