In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.


Klimaatbeweging barst los

De omvang van de klimaatmars op 2 december was geen toeval. Duizenden mensen stellen zich vragen over de toekomst van onze planeet en begrijpen niet dat deze toekomst niet veilig gesteld wordt. Onze belangen, waaronder die van de planeet, botsen op het kortzichtige winstbejag van het kapitalisme. Jongeren spelen een dynamische voortrekkersrol in het protest. Dat werd de afgelopen week duidelijk met de fantastische scholierenactie in Brussel. Opmerkelijk was hoe de scholieren nadat ze in betoging vertrokken waren nog honderden andere jongeren meetrokken. Duizenden anderen volgden ongetwijfeld het nieuws over de actie, met spijt dat ze er zelf niet bij waren.

Op de actie kregen we een bijzonder goede respons op het materiaal van de Actief Linkse Scholieren. Ons pamflet riep op voor de nieuwe grote klimaatmars van 27 januari en de internationale scholierenactiedag van 15 maart. Comités om die acties voor te bereiden, kunnen onze strijd versterken. We spraken hierover met honderden scholieren. Maar liefst 195 van hen gaven hun contactgegevens op om het gesprek verder te zetten. Daarnaast vlogen onze badges de deur uit: als die rond klimaat uitgeput waren, volgden die rond andere thema’s (tegen seksisme, tegen racisme, …). We verkochten voor meer dan 100 euro badges. Wil je met ons meewerken om de strijd te organiseren en te bespreken welk programma nodig is als antwoord op de klimaatcrisis? Contacteer ons dan!


Betoging rond asielrecht

Zaterdag was er een natte, maar geslaagde betoging voor een humaan asielbeleid. Wij waren aanwezig met een groep leden die onder meer een stand aan begin en einde hebben gezet en onderweg actief tussenkwamen met ons politiek materiaal. Onze militanten verkochten 30 exemplaren van ons maandblad en een abonnement. Daarnaast haalden we 71 euro strijdfonds op, voornamelijk met badges.

We verdeelden een pamflet met een oproep om te bouwen aan een sterke antifascistische betoging in Leuven in maart dit jaar. Dan kan de jaarlijkse NSV-betoging in die stad immers een nieuwe verzamelplaats van de extreemrechtse alliantie rond Vlaams Belang en de neonazi’s van Schild & Vrienden worden.


Geslaagd nieuwjaarsfeest

Oud op nieuw vierden we in Brussel traditioneel met een feestelijke maaltijd en nadien een spetterende fuif. Een 70-tal aanwezigen genoot van een buffet van tapas klaargemaakt door verschillende kameraden, een lekker hoofdmaal met lamsvlees en nadien een uitgebreid dessertbuffet. De keukenploeg gaf het beste van zichzelf! Nadien duurde het feest tot in de vroege uren. Voor sommige kameraden begon de eerste dag van het jaar vervolgens met een ferme kater.