Home / Belgische politiek / Partijen / De vraag die Crombez niet stelde: hoe verhinderen dat mensen moeten vluchten?

De vraag die Crombez niet stelde: hoe verhinderen dat mensen moeten vluchten?

SP.a-voorzitter John Crombez. (foto: JM Versyp)

Afgelopen weekend verscheen er een interview met SP.a-voorzitter John Crombez in De Zondag. Eén van de punten die hij daarin bepleitte was een streng push-back beleid. “De migratie naar Europa moet verminderen.” Deze uitspraak werd breed verspreid door andere nieuwsmedia.

Artikel door Kim

John Crombez koppelt er een humaan kantje aan. De migranten moeten opgevangen worden in eigen regio, en daar dient in geïnvesteerd te worden. De vraag is wat er begrepen wordt onder ‘humane opvang’. Zoiets als de talloze tentenkampen met Syrische vluchtelingen in de Syrische buurlanden? Betekent dat investeren in voldoende en kwaliteitsvolle voedselbedeling en bedden? Betekent dat investeren in echte woningen en voorzieningen, zodanig dat er echte nieuwe ‘steden’ gebouwd worden, waarbij er naast woningen ook scholen, ziekenhuizen, zwembaden en musea bestaan?

De Syrische burgeroorlog is begonnen in 2011. Een einde is nog niet volledig in zicht. Sommige vluchtelingen zitten al sinds 7-8 jaar in een kamp. Niet verwonderlijk kiest een deel van de Syrische vluchtelingen om verder te gaan met hun leven en hun kans in Europa te wagen. Humane opvang in eigen regio gaat die tendens niet opvangen, tenzij men voor een maximumopvang gaat waarbij echte steden voor vluchtelingen gebouwd worden met alle faciliteiten en kansen om zich te ontplooien die daarbij horen. Voor dat laatste heeft John Crombez heeft zich nog niet uitgesproken.

De belangrijkste vraag werd echter noch gesteld, noch beantwoord. Waarom zijn er vluchtelingen? Waarom vluchten mensen weg van hun land, cultuur en omgeving, om met weinig middelen een kans te wagen in een vreemd, onbekend gebied, met vreemde gebruiken en een onbekende cultuur? Waarom kiezen mensen ervoor om zichzelf te ‘onthemen’? En hoe kunnen we dit tegengaan?

De grootste oorzaken die mensen op de vlucht drijven zijn oorlogsconflicten en economische malaise. Beiden worden in de neokoloniale wereld veroorzaakt of versterkt door inventies vanuit Westerse en imperialistische mogendheden. Zonder de inval in Afghanistan zouden er minder Afghaanse vluchtelingen geweest zijn. Al Qaeda is verslagen maar het terrorisme is gegroeid. De invasie van Irak heeft heel het Midden-Oosten gedestabiliseerd en veel vorige leden van de Irakese geheime diensten hebben een nieuwe rol gevonden als kaderlid binnen IS. De voortdurende interventies van het Westers imperialisme in het Midden-Oosten hebben mee geleid tot het ontstaan en versterken van de radicale politieke islam die zich sterk anti-Westers uit.

Andere delen van de neokoloniale wereld worden economisch uitgezogen door Westerse bedrijven. Olie wordt uit Nigeria gepompt, diverse zeldzame grondstoffen worden uit Oost-Congo gehaald en goudmijnen aan armoe-lonen draaien volle toeren in Zuid-Afrika. Maar de rijkdom gaat volledig naar Westerse bedrijven en een lokale corrupte ‘vazal’ elite, terwijl de bevolking zelf arm blijft. De rijkdom vloeit evenmin naar de gewone Europese bevolking, ondanks wat soms beweerd wordt. Slechts een kleine minderheid, ook in het Westen, profiteert van de leegroof van de neokoloniale rijkdommen. In Oost-Congo vecht deze minderheid onder zichzelf voor toegang tot deze grondstoffen. De lokale bevolking bekoopt het door de agressie van verschillende bewapende milities.

Het kapitalisme zelf creëert de omstandigheden die maken dat mensen zich genoodzaakt voelen om te vluchten. Een werkelijke strijd om ervoor te zorgen dat mensen niet meer de behoefte voelen om te vluchten, betekent een strijd voor een socialistische samenleving waarin alle delen van de wereld ontwikkeld worden, ook het neo-koloniale deel. Intussen bestaat een echt socialistische en internationalistische visie uit solidariteit met alle vluchtelingen, die zelf geen bedreiging vormen voor onze welvaart, in tegenstelling tot de multinationals die miljarden roven uit België en uit de neokoloniale wereld. Maar zo’n socialistische visie is meer dan één brug te ver voor de SP.a van John Crombez.