CommScope (Kessel-Lo): staking tegen afdanking ACV-delegee

Bij CommScope in Kessel-Lo wordt al sinds 19 december gestaakt. Daar zat weliswaar een collectieve sluiting in de feestdagen tussen. Chris Corten, hoofdafgevaardigde van het ACV, is er ontslagen. Dat gebeurde omdat er zogezegd klachten tegen hem waren van collega’s. Het overgrote deel van zijn collega’s is echter bereid om ondertussen al zes dagen loon in te leveren om zijn job te beschermen. We denken dus dat het eerder is omdat hij zijn werk als afgevaardigde te goed deed waardoor de directie hem nu aanvalt en een voorbeeld wil stellen.

Dat de directie niet hoog oploopt met de vakbonden en sociaal overleg, toonden ze ook al tijdens deze staking. Ze dienden een eenzijdig verzoekschrift in om de blokkade aan de poort weg te krijgen, een rechter ging hierop in en er is nu een maandlang een dwangsom van 1.000€ voor iedere wagen die tegengehouden wordt. Bij het begin van iedere schift komen ook steeds enkele directieleden opvallend buiten staan om de enkele werkwilligen te intimideren niet te lang aan het piket te blijven of toch zeker niet overtuigd te raken door hun collega’s en ook het werk neer te leggen. Ze zouden ook de bedienden het werk van de arbeiders laten doen om toch productie te hebben.

De directie lijkt niet geneigd om snel naar een oplossing te gaan. Ze wil zelfs niet spreken met Chris Corten. Die krijgt enkel te horen dat er een officiële klacht tegen hem is, maar van wie of over wat weten hijzelf of het ACV niet. De solidariteit en vastberadenheid van de collega’s en andere delegees, ook van de andere vakbonden, is groot. Er kwamen al solidariteitsbezoeken van afgevaardigden uit bedrijven in de buurt. In een gesprek dat we met Chris hadden, werd het idee opgeworpen van een sectorale staking in de regio indien de directie niet toegeeft. Dat lijkt ons de beste tactiek om de directie van CommScope verder onder druk te blijven zetten, zowel aan het eigen bedrijf maar ook via andere acties. Het ontslag van een hoofdafgevaardigde bij één bedrijf, zet de deur open voor gelijkaardige maatregelen elders. Daarom moet zo’n ontslag meteen regionaal en/of sectoriaal opgenomen worden, desnoods moet er een nationale actie komen. ‘An injury to one, is an injury to all!’

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist