Socialisme 2017 in het teken van de 100ste verjaardag van de Russische Revolutie

Een weekend vol debat en discussie over waarom strijd voor socialisme zo broodnodig is!

Ons jaarlijkse discussieweekend komt eraan. Daarop komen enkele van de meest prangende thema’s voor de werkende klasse aan bod. De wereld vandaag kenmerkt zich door de kapitalistische crisis, die wereldwijd een dusdanige graad van onderdrukking en ongelijkheid teweegbrengt dat miljarden mensen dagelijks vechten om te overleven. Het brengt ook sociale strijd voort, waarin de vraag naar een alternatief op het kapitalisme zich stelt.

door Els Deschoemacker

Internationaal is er een groeiende vrouwenrevolte tegen seksisme en geweld tegen vrouwen op straat, de werkvloer, scholen en thuis. Dit is belangrijk: het toont dat we niet alles lijdzaam moeten ondergaan. Campagne ROSA heeft Iers parlementslid Ruth Coppinger (zie ook pagina 15) uitgenodigd om te speken over de beweging tegen victim-blaming. In Ierland, Spanje en elders was er al spontaan massaprotest na gerechtelijke uitspraken van victim-blaming in verkrachtingszaken. Dat is een uitdrukking van de groeiende vrouwenbeweging, die zich sinds het #MeToo-protest ook naar de werkplaats aan het verleggen is (zie de voorbeelden van Google en de staking in Glasgow voor gelijk loon, zie pagina 14).

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, armoede, klimaatverandering, … De meesten komen terecht in vluchtelingenkampen in eigen land of in naburige landen, waar zich dikwijls al even grote problemen van armoede en ellende stellen. Slechts een fractie komt in het Westen terecht. Hen organiseren is een cruciale kwestie, niet alleen voor het verdedigen van de rechten van deze vluchtelingen maar ook om de sociale verworvenheden hier te vrijwaren en een gemeenschappelijk front van strijd voor verandering te vormen. Dat is noodzakelijk zodat dergelijke gedwongen volksverhuizingen niet meer nodig zijn. We hebben Isai Priya uitgenodigd, een van de organisatoren van de Britse Refugee Rights Campaign, dat migranten op en naast de werkvloer organiseert.

Extreemrechts en rechtse populisten vinden gehoor voor hun racisme. Dat zal onder meer blijken in de Europese verkiezingen van volgend jaar. Wie zich tegen racisme verzet, moet daarop kunnen antwoorden. Tegen de achtergrond van de crisis van de EU moeten we ook nagaan hoe we ons programma formuleren tegenover het neoliberale Europa dat overal een keurslijf van besparingen en privatiseringen oplegt. De Roemeense socialist Vladimir Bortun is een kenner van de nieuwe linkse formaties in Europa en komt spreken over het socialistisch programma tegen het Europa van het kapitaal. Daarnaast laten we hem aan het woord over de beweging tegen corruptie in Roemenië en de opbouw van onze zusterorganisatie in dat land.

Dit is slechts een fractie van de thema’s die we op Socialisme 2019 met jou willen bespreken. Ons programma zal ook de strijd in België reflecteren, met sprekers over de strijd tegen de precaire arbeidsomstandigheden bij Lidl, Aviapartner of Bpost. De jongeren die in Gent een walk-out organiseerden tegen Schild & Vrienden zullen er spreken alsook de Actief Linkse Studenten die met hun mobilisatie naar de klimaatbetoging het debat willen openen over de dringende nood aan een planmatige socialistische economie om de vernietiging van onze planeet een halt toe te roepen. Twee maanden voor de verkiezingen zal er uiteraard ook daarop ingegaan worden. Anja Deschoemacker, woordvoerster en lijsttrekker van de linkse lijst Gauches Communes, zal pleiten voor een strijdprogramma dat beantwoordt aan de noden van de werkende bevolking.

Het volledig programma van Socialisme 2019 volgt binnen enkele weken, maar deze eerste elementen bieden alvast een voorsmaakje zodat je de datum van 30-31 maart meteen vrijhoudt in je agenda!