Home / Foto's / Syndicale actiedag toont enorm ongenoegen. Michel 2 geen ruimte laten om beleid Michel 1 door te zetten!

Syndicale actiedag toont enorm ongenoegen. Michel 2 geen ruimte laten om beleid Michel 1 door te zetten!

De syndicale actiedag van vandaag was zeker niet overal goed georganiseerd. Maar toch was de actiebereidheid groter dan verwacht. De afgelopen dagen werd het politieke debat gedomineerd door het Migratiepact, maar de werkenden zijn niet vergeten dat alle regeringspartijen bijgedragen hebben aan aanvallen op onze lonen, pensioenen, openbare diensten, uitkeringen, … Onze koopkracht wordt uitgehold en steeds meer mensen zijn dat kotsbeu. De lijst van asociale maatregelen die we onder Michel 1 over ons heen kregen, is bijzonder lang. De actiebereidheid is er duidelijk, de VRT had het over een ‘gelehesjessfeer’ op het vakbondsprotest.

Langs Franstalige kant waren er meer stakingen met piketten, zo waren er onder meer in het Luikse heel wat industriezones afgezet. In Brussel was er een concentratie voor de gebouwen van werkgeversfederatie VBO. Een groepje ABVV-militanten betoogde nadien door de Wetstraat. In Namen verzamelden ABVV-militanten en ‘gele hesjes’ samen voor de MR-gebouwen. In Gent was er een bijeenkomst in het havengebied gevolgd door een concentratie aan de Meulestedebrug. In Leuven was een er een optocht door de binnenstad waarna er soep verkocht werd voor een armoedeproject in Leuven. Antwerpen liep een beetje achterop, maar ook daar waren er acties in de industrie (Covestro, BASF, ISS, voedingssector, …) naast bijeenkomsten van ACOD aan het Centraal Station en BBTK aan de Ikea. Vanuit stelplaats Zurenborg reden slechts 10 van de bijna 100 bussen van de Lijn uit. In Turnhout verdeelden vakbondsleden pamfletten in de binnenstad. Ook op tal van andere plaatsen waren er acties.

In ons pamflet stelden we voor om na deze actiedag te gaan naar een nationale betoging om een ultimatum te stellen aan de regering. “Een goed voorbereide nationale betoging naar het model van 6 november 2014 (toen 150.000 betogers het actieplan op gang trokken) met een ultimatum aan de regering gekoppeld aan een nationale algemene staking, kan een fundamenteel ander beleid afdwingen. Eisen als 14 euro per uur, herstel van de volledige index, loonsverhogingen, minimumpensioen van 1.500 euro per maand, arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen, … sluiten feilloos aan bij het ongenoegen dat het gele hesjesprotest drijft.”

GENT

Veel bedrijven in de Gentse haven liggen plat. Solidair met de stakers! Stop de aanvallen op onze rechten. Zoals in Frankrijk, massale en offensieve actie nodig tegen de regering van de rijken.

BRUSSEL

LEUVEN

“Enkele honderden militanten van voornamelijk ABVV verzamelden vandaag voor het station in Leuven. Na een korte toespraak tegen de maatregelen van de regering Michel, die wij de afgelopen 4 jaren hebben moeten slikken, vertrokken de deelnemers voor een demonstratie door het centrum van Leuven. Helaas weer geen idee voor de militanten wat het vervolg na deze actie moest zijn om de aanvallen, die nog op ons afkomen onder Michel 2, te stoppen. Na de demo werd er soep verkocht voor een Leuvens goed doel (Het Lampeke), in het kader van De Warmste Week.” (JVE)

ANTWERPEN

ACOD verzamelde aan het Centraal Station om pamfletten te verspreiden

TURNHOUT

LUIK

NAMEN