De Post: nu ook acties tegen Georoute in Zaventem

De lijst van steden en gemeenten waar de postbodes in staking gegaan zijn tegen de invoering van de Georoute wordt geleidelijk aan erg lang. Nadat er deze zomer onder meer acties waren in Vilvoorde, Gent, Antwerpen en Brussel, volgde nu ook Zaventem. Daar begon vorige donderdag een staking.

De directie beweert wel eens dat Georoute helemaal geen besparingsoperatie is en stelt het graag voor als een poging om De Post efficiënter te laten werken. De echte bedoelingen van Georoute worden echter opnieuw duidelijk in Zaventem. Daar zou de invoering van het systeem leiden tot het verdwijnen van 7 arbeidsplaatsen. Hierdoor zou de werkdruk nog meer opgedreven worden.

De postbodes begonnen hierop een spontane stakingsactie. Vreemd genoeg beweerde de liberale vakbond in De Standaard: "In het oorspronkelijk voorstel wou men 7,5 mensen schrappen, terwijl wij het bij 5 wilden houden. Het compromis dat de directie nu voorstelt om het te houden bij 7, is voor het personeel onvoldoende." Op donderdag gingen 35 van de 40 postbodes spontaan in staking.

De directie probeerde de staking in Zaventem te omzeilen door de post te laten bedelen vanuit het naburige Sint-Stevens-Woluwe. Zaventem is immers vrij belangrijk voor De Post aangezien er heel wat bedrijven gevestigd zijn. Toen de postbodes hoorden van een eventuele overbrenging van de post voor Zaventem naar Sint-Stevens-Woluwe werd het kantoor aldaar geblokkeerd.

Die blokkade is momenteel stopgezet, maar het was wel belangrijk dat de postbodes lieten zien dat ze zich verzetten tegen de pogingen om de staking te breken.

Daarnaast doet deze staking opnieuw de vraag rijzen naar nationaal gecoördineerde acties tegen Georoute. De directie voert dit systeem kantoor per kantoor in om een gezamenlijke verzet te vermijden. Maar de gevolgen zijn uiteindelijk rampzalig voor de arbeiders van alle kantoren. Waarom dan niet samen in actie komen om Georoute weg te krijgen?

Delen: Printen: