General Motors: samen vechten voor iedere job!

General Motors – Opel, Saab, Vauxhall:

“We voeren de druk op en zullen aan het langste eind trekken“, stelt een stakende arbeider van Opel in Bochum op 15 oktober. Duizenden namen deel aan een spontane staking en gaven daarmee het juiste antwoord op de besparingsplannen van General Motors (GM). De poorten van de fabriek werden afgesloten met vorkliften en vrachtwagens. De ingangen werden gecontroleerd door stakende arbeiders.

Pamflet dat vandaag verspreid werd aan GM-vestigingen in Duitsland, Zweden, Engeland en België

GM, het wereldwijde autobedrijf, kondigde recent nog kwartaalresultaten aan met een winst van 440 miljoen dollar. Tegelijk wil het bedrijf 12.000 van de 62.000 arbeidsplaatsen in Europa laten verdwijnen om daardoor jaarlijks 500 miljoen euro extra winst te kunnen maken. 90% van de jobs die moeten verdwijnen zouden volgens GM tegen 2005 reeds verdwijnen. Het doel is een verlaging van de kosten op vlak van lonen met 30% tegen 2010.

De regering in Duitsland beklaagt zich over GM, maar aanvaardt de logica die erachter zit. De regering verlaagt de belastingen voor de rijken, geeft cadeau’s aan het patronaat en de banken en voert tegelijk aan aanval uit op alle sociale verworvenheden. Zo’n regering mag beweren wat ze wil, ze staat niet aan onze kant.

Wij eisen:

> Geen jobverlies, vechten voor iedere arbeidsplaats!

> Tegen de massale werkloosheid: arbeidsduurvermindering met loonbehoud en bijkomende aanwervingen

> Open de boeken! De werknemers moeten weten hoe de boekhouding er echt uitziet en waar de winsten van de voorbije jaren naartoe zijn.

> Nationalisatie onder arbeiderscontrole en zelfbeheer van ieder bedrijf dat dreigt met afdankingen en sluitingen. De werkzaamheden werden ontwikkeld door de arbeiders van het bedrijf, hele regio’s zijn afhankelijk van een paar bedrijven. De beslissingen over het aanwenden van deze middelen mogen niet afhankelijk zijn van de dictatuur van de winst, maar moeten op democratische wijze beslist worden in het belang van de arbeiders en de gemeenschap.

De pogingen om de arbeiders in Trollhätan (bij Göteborg in Zweden) en in Rüsselsheim bij Frankfurt tegen elkaar uit te spelen, moeten beantwoord worden met een gezamenlijke strijd van alle werknemers bij GM.

De arbeiders van GM in Antwerpen reageerden al met solidariteitsacties. Ook de arbeiders van de vestigingen in Ellesmere Port en Luton (Engeland), Zaragosa (Spanje), Azambuja (Portugal) en Gleiwitz (Polen) moeten bij de protestacties betrokken worden.

Het verzet van de arbeiders in Bochum mag niet alleen staan. Het verzet is daar georganiseerd door de basismilitanten, zonder oproep van IG Metall en tegen de wil van de ondernemingsraad is. De werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad probeerden zelfs om spontane acties van onderuit te vermijden. Jammer genoeg volgt de vakbondsleiding de logica van het patronaat en wordt toegegeven aan de besparingslogica van het kapitalistische systeem. Met hun hoge lonen kunnen ze het zich natuurlijk comfortabel maken in het huidig systeem en zich neerleggen bij de logica van concurrentie en besparingen.

Er is nood aan een andere strategie:

> Staken tegen loonsverminderingen en arbeidsduurverlenging. De plannen van GM moeten van tafel geveegd worden.

> Het samenbrengen van stakings- en actiecomité’s op alle niveau’s (groepen, afdelingen en ook voor heel het bedrijf), om het verzet van onderuit te kunnen organiseren en zoveel mogelijk arbeiders te betrekken in de strijd. Hierdoor blijft de controle over de acties ook bij de arbeiders zelf.

> Regionale stakings- en actiedagen, de hele regio is betrokken bij een aanval op de werkgelegenheid.

> Het organiseren van een gezamenlijk verzet op Europees vlak door het opzetten van een Europese conferentie van delegees uit alle vestigingen. Op zo’n conferentie kan een actieprogramma opgemaakt worden waarrond gezamenlijk actie gevoerd wordt. Hiervoor moet ook contact opgenomen worden met andere vestigingen en dat met delegaties van actie- en stakingscomités of vakbondsinstanties.

> Het ondersteunen van kritische en strijdbare vakbondsdelegees. Door op die manier de druk op te voeren, zal de vakbondsleiding de acties moeten ondersteunen, bvb. met een oproep voor een algemene 24-urenstaking in de volledige automobielsector in Europa als waarschuwing aan het patronaat dat de arbeiders zich niet laten vangen aan de "verdeel-en-heers" taktieken waarmee de patroons het verzet willen breken.

> In iedere vestiging waar ontslagen vallen, zal het nodig zijn om dit te verhinderen door de productie verder te zetten onder controle van de arbeiders.

> In plaats van medebeheer met het patronaat is het nodig om op internationaal vlak samen in verzet te gaan voor strijdbare en democratische vakbonden.

Linkse Socialistische Partij

De Linkse Socialistische Partij en haar zusterorganisaties in het Comité voor een Arbeidersinternationale, komen op voor internationale arbeiderseenheid en organiseren grensoverschrijdend verzet en solidariteit. Onze doelstelling is het afschaffen van het kapitalistisch winstsysteem en de opbouw van een democratisch socialistisch alternatief.

Het Comité voor een Arbeidersinternationale is actief in meer dan 35 landen op alle continenten. Onze organisaties in Zweden, België, Engeland en Duitsland verdelen vandaag dit pamflet aan vestigingen van GM om zo de strijd internationaal te versterken.

In Antwerpen beweert de directie dat er geen collectief ontslag komt, maar wat is het stopzetten van het contract van 300 tijdelijke werknemers anders dan een collectief ontslag? We mogen ons niet laten verdelen tussen ‘tijdelijke’ en ‘vaste’ werknemers!

Om de plannen van de directie te stoppen, zou een gezamenlijke reactie van alle arbeiders van General Motors in Europa een bijzonder krachtig wapen zijn. De Linkse Socialistische Partij heeft beperkte krachten, maar wil meebouwen aan een sterke beweging tegen alle ontslagen.

Kapitalisme werkt niet

Volgens de burgerlijke media liggen fouten van het management aan de basis van de besparingsoperatie bij GM. De resultaten van het management van GM hangen natuurlijk ook af van de concurrentie, maar het management deed er alles aan om de winsten te verhogen en zichzelf te verrijken. De huidige crisis is echter niet iets van General Motors alleen, het is een uitdrukking van een systeem in crisis.

Ondanks alle technische mogelijkheden van productie, worden de arbeiders in de meeste landen verteld dat ze langer moeten werken voor minder geld en pas later op pensioen kunnen gaan. Productie betekent in het kapitalisme productie voor de winsten. Als er goederen of diensten geproduceerd worden, speelt geen rol. Het enige wat telt, is de winst. Zelfs op een ogenblik dat er in de autosector reeds een enorme overcapaciteit aanwezig is, worden nieuwe vestigingen geopend om de onderlinge concurrentie te versterken. Bij een dalende vraag komt het dan tot sluitingen en afdankingen.

De interne overcapaciteit van GM wordt geschat op 350.000 auto’s per jaar – wat slechts een beperkt onderdeel is van de totale overcapaciteit in de automobielsector. Wereldwijd wordt slechts 75% van de totale capaciteit gebruikt. En dat ondanks het feit dat er al grote delen van de productiemogelijkheden verdwenen zijn.

Daimler-Chrysler kondigde al aan dat er enkel in Duitsland besparingen zullen komen ter waarde van zo’n 500 miljoen euro, Volkswagen wil de personeelskosten laten dalen met 30%, in Coventry (Engeland) wordt gedreigd met het ontslag van 2.000 arbeiders bij Jaguar (Ford) en nog eens 10.000 jobs bij onderaannemers. Hele steden of regio’s hangen af van zo’n bedrijven. In Trollhätan (Zweden) worden 6.000 jobs op directe wijze bedreigd en nog eens 25.000 op indirecte wijze (bij onderaannemers) indien de directie van GM/Saab er haar plannen kan doorvoeren.

In Bochum, een stad waar nu reeds 13,6% van de bevolking werkloos is, speelt GM/Opel een belangrijke rol na het verdwijnen van de steenkoolmijnen. Er is overal verzet, bij Daimler-Chrysler staakten eerder dit jaar 60.000 arbeiders in Duitsland. Die protestacties moeten gebundeld worden om een groter effect te hebben.

Het is mogelijk om overwinningen te boeken als de strijd gekaderd wordt in een verwerping van het winstsysteem dat moet verplaatst worden door een socialistisch alternatief. De enorme middelen van grote bedrijven kunnen en moeten gebruikt worden om de belangen van de mensen en hun omgeving te dienen, om wereldwijd de behoefte aan openbaar vervoer in te vullen, ervoor te zorgen dat auto’s en vrachtwagens voldoen aan de behoeften van de bevolking en om een democratisch geplande productie mogelijk te maken.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie