Home / Op de werkvloer / Publieke sector - algemeen / Mensenketting in Namen tegen aanval op jobs in publieke sector en vzw’s

Mensenketting in Namen tegen aanval op jobs in publieke sector en vzw’s

De Waalse regering wil de ‘Aides à la promotion de l’emploi’ (APE) hervormen. Het voorstel van minister Jeholet betekent in de praktijk dat de steunmaatregelen afgebouwd worden waardoor tot 4.000 jobs in onder meer de non-profit (waaronder gesubsidieerde vzw’s), lokale overheden, provincies en de Waalse tegenhanger van de VDAB op de helling staan. De gevolgen hiervan zijn voor iedereen voelbaar, het gaat immers onder meer om jobs in de gemeentelijke kinderopvang en andere diensten.

Er waren eerder al grotere acties tegen deze aanval, onder meer met een betoging van 10.000 mensen in gemeenschappelijk vakbondsfront en een ABVV-protest met 6.000 deelnemers. Er kwamen hierna beperkte aanpassingen aan de maatregel, maar enkel al in de werkplaatsen die buiten de hervormde APE-regeling zouden vallen (provincies, Forem, …) dreigen 1.100 jobs te verdwijnen. Elders blijft er eveneens de dreiging van jobverlies. 70% van de bedreigde jobs worden door vrouwen uitgeoefend.

Nu was er een nieuwe actiedag van het ABVV waarbij in bepaalde sectoren een deel van het personeel het werk neerlegde, onder meer bij busmaatschappij TEC. In Namen vormden syndicalisten een mensenketting. De traditionele media hadden het over 2500 aanwezigen. Op de actie kwam er jammer genoeg geen oproep voor volgende stappen. Er werd enkel gezegd dat er nieuwe acties komen als de regering doorzet met deze aanval.