Afgelopen maandag was er vanaf 6 uur ‘s ochtends een 24-uren werkonderbreking bij GlaxoSmithKline, met 9.000 personeelsleden de grootste private industriële werkgever van het land. Er werden pamfletten verdeeld aan de ingang van het bedrijf. De helft van het personeel ging niet aan de slag. De zalen waar personeelsvergaderingen gehouden werden, zaten bomvol.

Door een arbeider van GSK

Ondanks de goede resultaten van het bedrijf is er volgens de directie een sterke interne en externe concurrentie. Daarom is een aanval ingezet op het geïntegreerd bedrijfsmodel van de Belgische vestiging. Een aantal taken en activiteiten die “geen onderdeel zijn van de core business” – lees: die minder toegevoegde waarde opleveren – dreigen uitbesteed te worden. De directie kijkt daarbij naar onderdelen die niet rechtstreeks tot productie leiden: schoonmaak, vervoer van materiaal, montage, onderhoud, kwaliteitstesten, secretariaat, … Al het personeel dat nu op die taken staat, wordt bedreigd.

Dit is een bedreiging voor de werkgelegenheid en de arbeids- en loonvoorwaarden. Maar deze verandering in het bedrijfsmodel zou ook inhouden dat een deel van de operaties niet langer door het kwaliteitssysteem van GSK worden opgevolgd. De kwaliteit van de producten kan er dus ook onder lijden.

De syndicale vergaderingen op de sites van Waver en Rixensart afgelopen maandag brachten arbeiders, bedienden en kaders bijeen. Dit was een primeur in de geschiedenis van het bedrijf. Er werd gediscussieerd over de onderaanneming, maar ook over hoe de arbeiders stelselmatig benadeeld worden bij de “award”-premies waarvoor ze niet in aanmerking komen.

De werkonderbreking had als doel om een krachtsverhouding op te bouwen en om een discussie op langere termijn op te starten over het bedrijfsmodel dat nodig is. De marktlogica die allesbepalend is voor de directie, moet in het bedrijf bestreden worden met syndicale delegaties die de strijdbaarheid van het personeel aanmoedigen. Regelmatige personeelsvergaderingen, zoals afgelopen maanden, zijn cruciaal om iedereen te informeren en democratisch te bouwen aan onze strijd voor degelijke jobs.

Het is duidelijk dat we met het personeel van GSK alleen de logica van het kapitalisme niet kunnen breken. De arbeidersbeweging moet met twee vuisten de strijd aangaan: naast syndicale strijd, is er ook nood aan een partij die de marktlogica in het algemeen bestrijdt. LSP wil daaraan bijdragen.