Bpost: ook bij onderhandelingen moet de druk verder opgevoerd worden!

  • Stakingsbeweging krijgt momentum – nu doorzetten! 
  • Neen aan de ontmanteling van de dienstverlening en de afbouw van de werkomstandigheden!
  • Voor een openbare dienst waar de dienstverlening centraal staat!

Nog voor de vijfdaagse poststaking begon, was de directie zenuwachtig. Er werd geprobeerd om de vakbond aan tafel te krijgen om de staking af te wenden. Vorige maandag waren er effectief onderhandelingen. Beide kanten hadden het over een positief gesprek, maar er kwam niets concreet uit. Geconfronteerd met een staking kan de directie positieve gesprekken organiseren. De poging om met provocaties tegen de staking in te gaan – denk aan de verklaring dat postbodes niet met lege posttassen kunnen blijven rondwandelen – werkte immers niet.

Voor het overleg dat nu en de komende dagen plaatsvindt, zal het belangrijk zijn dat de druk niet zomaar gestopt wordt. Indien nodig moet deze zelfs nog verder opgebouwd worden met grotere acties of bijvoorbeeld een nationale betoging. Ook kan een campagne gevoerd worden naar de gebruikers van de postdiensten om de solidariteit te organiseren. Met deze directie en regering aan tafel zitten zonder duidelijke krachtsverhouding, zal immers niets opleveren voor het personeel.

Er is in deze staking aan de stakersposten en onder het personeel het gevoel dat dit de laatste kans is om te strijden tegen de volledige liberalisering. Dit zorgt voor een grote stakingsbereidheid: meer dan 90% van het personeel zou staken! Er is ook het idee dat als deze vijf dagen niets opleveren, er nog eens vijf dagen moeten bijgedaan worden. ACOD deed deze oproep al in het openbaar, maar het idee wordt ook gesteund door militanten en leden van andere vakbonden.

De strijdbaarheid aan de piketten en onder het stakend personeel kan best gebruikt worden om de vakbonden te versterken. De steun van elk personeelslid zal nodig zijn in de strijd tegen de volledige liberalisering en voor degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden. De basis wordt best zoveel mogelijk betrokken via infomomenten aan de piketten en personeelsvergaderingen. Ieder voorstel van de directie kan dan bediscussieerd worden met zoveel mogelijk personeelsleden die ook kunnen stemmen over de voorstellen. Zo zal iedereen zich betrokken voelen en een rol in de staking vinden.

Er is steun in de samenleving voor de postmensen, ondanks pogingen om verdeeldheid te creëren. De poging om dit te doen met de rouwbrieven van de uitvaartsector was echter onhandig: de sector klaagt dat de dienstverlening van Bpost de afgelopen jaren steeds onbetrouwbaarder werd. Dat is net één van de gevolgen van de afbouw van het aantal personeelsleden en van de dienstverlening. Het personeel gaat daar met deze staking actief tegen in.

Er is een bredere steun in de samenleving, maar geen enkele traditionele partij steunt de eisen van de stakers op een actieve manier. De rechtse regeringspartijen uiteraard niet, maar ook de sociaaldemocratie die de liberalisering mee in gang gezet heeft met onder meer Vande Lanotte als bevoegd minister niet. Er is een alternatief hierop nodig!

Het momentum dat nu gecreëerd wordt bij Bpost en waarnaar gekeken wordt door heel wat werkenden, zeker in de openbare diensten, is belangrijk. Het is een krachtmeting tussen het personeel en de regering. Die regering probeert zich wat op de achtergrond te houden, maar is met 51,04% van de aandelen verantwoordelijk voor het beleid van Bpost. Een overwinning bij Bpost zou vertrouwen geven aan anderen, onder meer De Lijn of NMBS, om harder in verzet te gaan tegen liberaliseringen en dreigende privatiseringen.

 

Delen: Printen:
Voorpagina van de De Linkse Socialist