Vandaag trok een strijdbare betoging van personeel van gemeenten, OCMW’s en publieke ziekenhuizen in Brussel door de hoofdstad. Er werd gestaakt rond offensieve eisen: forse loonsverhogingen (10% opslag wordt er geëist!), arbeidsduurvermindering met bijkomende aanwervingen, statutair maken van contractuele tewerkstelling, …

Rond deze eisen wordt al langer actie gevoerd: er was eerst een petitie, deze werd vervolgens afgegeven tijdens een kleine actie, daarna waren er succesvolle werkonderbrekingen vlak voor de verkiezingen en nu dus een staking met betoging. “Alles wordt duurder, maar onze lonen volgen niet,” is een centrale slogan in deze beweging die de afgelopen maanden is opgebouwd.

De betogers trokken onder meer langs de kantoren van de PS, waar Brussels kopstuk Laurette Onkelinckx even naar buiten kwam om te zeggen dat ze de eisen van de betogers steunt. Daar was in de onderhandelingen voor de lokale coalities nochtans niet veel van te merken. Eisen als de 30-urenweek of het minimumloon van 14 euro per uur worden door de PS wel in congresteksten gesteund, maar niet in lokale bestuursakkoorden. De vakbondseisen waren nochtans een aangewezen onderdeel geweest in gelijk welke onderhandeling over een progressief bestuur.

De betoging passeerde verder nog in de buurt van de kantoren van werkgeversfederatie VBO. Benieuwd of ze daar de luide slogan ‘Weg met de lage lonen’ hebben gehoord… Eindigen deed de betoging aan de lokalen van ACOD LRB (Lokale en Regionale Besturen) waar gediscussieerd werd over volgende stappen in de strijd.

Met deze beweging toont het Brussels gemeentepersoneel wat het belang van een opbouwend actieplan is. Ook wordt het nut van offensieve eisen getoond. Deze beweging klaagt niet alleen de tekorten aan: er worden eisen gesteld die er een antwoord op bieden. Na deze staking en betoging moet de strijd doorgaan met een verdere uitbreiding van de betrokkenheid van onderuit bij de acties.

Foto’s door Liesbeth