Aan het sorteercentrum van BPost in Gent was er op het stakingspiket een strijdbare sfeer. De aankondiging dat deze acties kunnen gevolgd worden door een staking van tien dagen, werd alleszins gedragen door de aanwezigen. De afgelopen jaren was er geen traditie van veel strijd, maar nu wordt door alle vakbonden samen in alle onderdelen van BPost actie gevoerd. Door met verschillende diensten om beurt te staken, is het effect groter.

Verslagje en foto’s door Mauro en Katarina

Het personeel heeft heel veel grieven. Er is immers een opstapeling van problemen. Zo is er het probleem van de werkdruk of de wijze waarop met personeel wordt omgegaan. We hoorden hoe een teamleider een bonus krijgt als die mensen uit ziekte kan laten terugkeren om te werken. Er is ook een meer algemeen ongenoegen over de koers van BPost als commercieel bedrijf in plaats van een openbare dienst. De nadruk ligt steeds meer op pakjes en reclame, gewone brieven zijn voor de directie niet belangrijk omwille van het dalende volume ervan. Maar als dienstverlening zijn die brieven wel belangrijk. De overheid heeft nog een groot aandeel in BPost, maar dit betekent niet dat het als een openbare dienst wordt beheerd. Integendeel: de private marktlogica heerst. Dit gaat ten koste van het personeel én de gebruikers.

De stakende postmensen willen het tij keren en vestigen veel hoop in deze stakingsbeweging. Het feit dat het om een eengemaakte actie gaat, versterkt dit. Het tij keren is nodig en mogelijk. Bredere solidariteit kan daar een belangrijke rol in spelen. Onze raamaffiches om de staking te steunen, konden op veel bijval rekenen op het piket. Print zelf zo’n affiche uit en hang het aan je raam of aan je brievenbus!